Bakalářské studium - 2. ročník

 
Povinné předměty
prac./zkr.př.
předmět
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč. sem./roč.
KE/IEMRE
5
2-2-0
Z,Zk
ZS/2
KE/IPRLE
4
2-2-0
Z,Zk
ZS/2
KE/ITELE 
7
3-3-0
Z,Zk
ZS/2
KMF/IFY2E
6
3-3-0
Z,Zk
ZS/2
KMF/IMA3E
6
3-2-0
Z,Zk
ZS/2
KE/IESOE
5
3-3-0
Z,Zk
LS/2
KE/ILEOE
5
3-3-0
Z,Zk
LS/2
KE/IMPEE
4
2-2-0
Z,Zk
LS/2
KE/IMTEE
5
2-2-0
Z,Zk
LS/2
KE/IPDAE
4
2-2-0
Z,Zk
LS/2
KE/IPJCE
3
2-2-0
Zp
LS/2
Povinně volitelné předměty
prac./zkr.př.
předmět
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč. sem./roč.
KIT/IZMGE
2
2-2-0
Z,Zk
ZS/2
UPEM/IZUCE
2
1-2-0
Z,Zk
ZS/2
KE/ISAME
4
2-2-0
Z,Zk
LS/2
KE/ITINE
4
2-2-0
Z,Zk
LS/2
Pozn.: Student si vybere v každém semestru jeden z uvedených předmětů.
Volitelné předměty
prac./zkr.př.
předmět
kredity
ECTS
rozsah
P+C+S
ukončen
doporuč. sem./roč.
KIT/IPSTP
1
0-0-1
Zp
LS/2
KRP/IHITE
Historie techniky
2
2-0-0
Zp
LS/2
KFI/FIPRT
Filozofická propedeutika
2
2-0-0
Zp
 
JC/UPA1B
2
0-2-0
Zp
ZS
JC/UPN1A
Němčina I – A2
2
0-2-0
Zp
ZS
JC/UPR1A
Ruština I – A1
2
0-2-0
Zp
ZS
JC/UPA2U
Angličtina II – B1+
2
0-2-0
Zp
LS
JC/UPN2S
Němčina I – A2
2
0-2-0
Zp
LS
JC/UPR2Q
Ruština II – A1+
2
0-2-0
Zp
LS
KE/IBPVE
Bezpečnost práce v elektrotechnice
2
2-0-0
Zp
LS
Pozn.: Studenti mají možnost zapsat si tělesnou výchovu dle nabídky Katedry  tělovýchovy a sportu. 
 
Zkratky:
  • ETCS - European Credit Transfer System
  • P - přednášky
  • C - cvičení
  • S - seminář
  • Z - zápočet
  • Zk - zkouška
  • ZS - zimní semestr
  • LS - letní semestr