Aktuality

 

 

 

22. 5. 2017
Uzavření smlouvy o spolupráci s pracovištěm Indian Institute of Technology Guwahati, Assam, India

Na konci května došlo k uzavření smlouvy o spolupráci s významným partnerem v Indii – Indian Institute of Technology Guwahati, Assam, Indie, s kterými UPa FEI, KE spolupracuje zejména v oborech „Elektrotechnika a ICT“. IITG je autonomní, státem podporovaný technologický institut, který poskytuje jedno z nejprestižnějších vzdělání a VaV aktivit v rámci Indické republiky. Spolupráce je navázána v oblastech:

 1. Vývoj, návrh a využívání inteligentních sítí (smart grids, nízkoemisní zdroje), které slouží k efektivnímu využití energetických sítí v reálném čase – modelování sítí za použití velkého výpočetního výkonu v kombinaci s technikami paralelního programování. Problematika je pro rozvojový indický trh vysoce aktuální.
 2. Výzkum a vývoj pokročilých algoritmů zpracování signálů v oblasti komunikačních systémů a systémů pro určování polohy, zpracování obrazových dat, systémů pracujících v reálném čase na hardwaru FPGA (programovatelné hradlové pole).
 3. Oblast vývoje hardwaru a softwaru pro návrh a analýzu elektronických obvodů

 

19. 5. 2017
Krátkodobá 2 měsíční stáž studentů doktorského studia (Karel Juryca, Tomáš Krejčí) na Zagreb University of Applied Science. 

 

24. 4. 2017
Přednáška od firmy ERA, a.s.

Dne 24. 4. 2017 proběhla na UPa FEI od borná přednáška firmy ERA, a.s. v oblastech Určování polohy v letectví a Nástroje řízení letového provozu. Přednášky se účastnili studenti z bakalářských, magisterských oborů a i studenti doktorského obor (cca 40 účastníků). Prezentujícím byl Ing. Michal Švec.

 

19. 4. – 21. 4. 2017
Účast členů katedry a studentů doktorského studia na akci MAREW 2017

V termínu 19. 4. – 21. 4. 2017 proběhla tradiční akce MAREW 2017, která se skládá ze dvou konferencí RADIOELEKTRONIKA 2017 a COMITE 2017. Místem pro pořádání konferencí byla zvolena akademická půda VUT v Brně, Ústav radioelektroniky. Na konferenci byly za UPa prezentovány články:

 • An Antenna Array Synthesis for Large Vertical Aperture Antenaa for Secundary Surveillance Radar – Tomáš Zálabský, Tomáš Hnilička
 • Design of Broadband Antenna System for Automatic Dependent Surveillance - Broadcast – Tomáš Hnilička, Tomáš Zálabský, Vítězslav Krčmář
 • Analysis of DVB-T2 Signal for Exploitation by Passive Coherent Location System – Jan Pidanič, Karel Juryca
 • The Point Cloud Visualisation For Rotary Optical Rangefinders – Pavel Chmelař
 • Close Vehicle Warning for Bicyclists based on FMCW radar – Tomas Krejci, Michal Mandlik
 • Sensitivity Analysis of the Developed Radar PCDR35 – Lubos Rejfek, Ondrej Fiser, Ladislav Beran, Pavel Chmelar
 • Webalyst: open web analytic platform – Lukáš Čegan, Petr Filip
 • Detection of errors in layout design of websites for mobile devices based on capturing user behavior – Petr Filip, Lukáš Čegan
 • Analysis of short – base multistatic systems receiving aircraft transponders signals – Marek Pola, Pavel Bezoušek
 • Signal bandwidth selection for indoor positioning system – Marek Pola, Pavel Bezoušek, Jiří Škapa
 • Commercial CW Doppler radar design and application – Michal Řezníček, Pavel Bezoušek

Fotogalerie je uveřejněna na adrese: https://www.marew.cz/photogallery.

 

11. 4. 2017
Přednáška od firmy VALEO na téma Autonomní řízení vozidel

Dne 11. 4. 2017 proběhla v rámci přednášky v odborném předmětu přednáška od firmy VALEO na téma „Autonomní řízení vozidel“. Na přednášce se studenti nejdříve seznámili se základní problematikou autonomního řízení (dělení do různých kategorií), možnostech různých druhů senzorů pro jednotlivé asistenční systémy, které jsou integrovány do jednoho celku pro autonomní řízení. Studentům byli představeny parkovací systémy založené na kamerových a ultrazvukových systémech, prvky zvyšující aktivní bezpečnost (přední kamerové, radarové a laserové systémy). Součástí probírané problematiky byli studenti seznámeny s úskalími, kterému jsou výrobci vystaveni. Přednáška byla doplněna o řadu ukázek z testování jednotlivých částí systému. Na závěr přednášky studenti viděli praktickou ukázku automobilového radaru umístěného na vozidle.

 

13. 3. 2017
Uzavření smlouvy o spolupráci s nejvýznamnější universitou v IndonésiiUniversity of Indonesia

Na základě dlouhodobé spolupráce mezi pracovišti UPa FEI a University of Indonesia, Faculty of Computer Science bylo uzavřeno Memorandum of Understanding na univerzitní úrovni a Joint Research Agreement (JRA) mezi oběma pracovišti. JRA byl uzavřen na dobu 5 let v oblastech vývoje pokročilých algoritmů pro HPC (High Power Computing) a GPU (Graphic Power Unit) systémy, paralelizace a vektorizace algoritmů, návrhu dostupných HPC systémů, návrh a vývoj algoritmů pro číslicové zpracování signálů a zpracování radarových dat.

 

6. 2. 2017
V týdnu od 6. 2. – 10. 2. 2017 navštívil katedru KE akademický pracovník Siniša Lacković z Zagreb University of Applied Science, který představil akademický pracovníkům své pracoviště, studijní programy a odborné zaměření univerzity.

 

 

Historie aktualit (2016 a starší)