Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu – Vicento Leite, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal a odborná přednáška zaměřená na problematiku EMC

Přednášky zahraničních odborníků v zasedací místnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky:

9:00 – 10:30 – Developing scientific writing skills in order to disseminate results to the scientific community worldwide, Vicento Leite, Instituto Politécnico de Bragança, Portugal

10:30 – 12:00 – EMC problems – David Smith, Northumbria University, UK

téma semináře: Publikování vědy a výzkumu, problematika EMC

Termín: 9. dubna 2014

Kontakt: zdenek.nemec@upce.cz

Katedra elektrotechniky pozvala na týdenní stáž prof. Vicento Leite, Instituto Politécnico de Bragança. V rámci pobytu proběhly přednášky na téma Moderní trendy ve využívání alternativních zdrojů energie a Prezentace možností publikování výstupů vědy a výzkumu. Na základě několikaleté spolupráce byly sjednány podmínky pro uzavření smlouvy Memorandum of Understanding mezi Univerzitou Pardubice a Instituto Politécnico de Bragança. Smlouva včetně dodatků o konkrétních formách spolupráce zejména v oblasti alternativních zdrojů energie byla následně podepsána zástupci obou institucí.

Fotogalerie přednášky - prof. Vicento Leite

Fotogalerie přednášky - prof. David Smith