Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu – Dr. Gaurav Trivedi, Indian Insitute of Technology Guwahati

Katedru elektrotechniky navštívil na dobu 8 týdnů zahraniční odborník Dr. Gaurav Trivedi z Indian Institute of Technology Guwahati, Department of Electronics and Electrical Engineering, Assam, India (více informací lze nalézt na stránkách http://www.iitg.ac.in/eee/). V rámci návštěvy proběhlo několik přednášek zaměřených především na oblasti optimalizace algoritmů a paralelního programování, využívání alternativních zdrojů energie ve Smart Village a také prezentace zaměření mnoha technických pracovišť IIT Guwahati. Stáž Dr. Gaurav Trivedi  je pokračováním spolupráce, která byla započata v roce 2012. Spolupráce s IIT Guwahati umožňuje stáže studentů doktorského studia, vzájemnou výměnu přednáškových pobytů v oblasti vědy a výzkumu a vznik společných projektů. V případě zájmu o další informace kontaktujte Zdeněk Němec a Jan Pidanič.
 
Fotogalerie