Spolupráce se SPŠE Pardubice

V roce 2013 došlo k významnému prohloubení spolupráce mezi Katedrou elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) a Střední průmyslové školy elektrotechnické v Pardubicích (SPŠE). V rámci společných činností vzniká laboratorní pracoviště pro výzkum alternativních zdrojů energie. Na pracovišti bude možné provádět semestrální práce studentů FEI a maturitní projekty žáků SPŠE v oblastech solární energie, palivových článků nebo akumulace energie. Jako podpora výzkumu je budováno zejména zařízení pro simulaci slunečního záření pro testování účinnosti různých druhů solárních článků.