Seminář společnosti Rohde&Schwarz – Praha s.r.o. o vysokofrekvenční technice

Dne 2. 2. 2012 se konal v prostorách Fakulty elektrotechniky a informatiky seminář zaměřený na problematiku měření vysokofrekvenčních obvodů pomocí vektorových obvodových analyzátorů. V rámci semináře proběhly odborné přednášky v podání specialistů z oblasti měření směšovačů, měření šumového čísla nebo měření souhlasného a rozdílového módu šíření elmag. signálu v planárních strukturách. Jednotlivé přednášky byly provázeny praktickými ukázkami měření. Součástí semináře byla výstava měřicí techniky Rohde & Schwarz.
 
Fotografie