Mezinárodní konference MAREW 2013

Fotogalerie
 
Ve dnech 16. až 18. dubna 2013 se na Fakultě elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice uskutečnila akce „Microwave and Radio Electronics Week 2013 - MAREW 2013“. Organizátorem akce byla Katedra elektrotechniky Fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) a Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě Dopravní fakulty Jana Pernera.
V rámci třídenního mezinárodního setkání odborníků se uskutečnily dvě odborné konference – 23. ročník konference zaměřené na radioelektroniku - Radioelektronika 2013 a 13. ročník konference zaměřené na mikrovlnnou techniku - COMITE 2013. Mezi účastníky obou konferencí bylo více než 150 odborníků z Evropy i z mimoevropských států, např. z Indie, Malajsie nebo JAR. Akci MAREW 2013 podporovala svou účastí i více než desítka firem a subjektů z praxe.
Každý den probíhaly sekce s vyzvanými přednáškami. Přednášejícími vyzvaných přednášek byli zástupci výzkumných organizací a zahraničních univerzit z USA, Velké Británie, Itálie nebo Jižní Koreje.
Na konferenci bylo prezentováno více než 130 příspěvků ve třiceti odborných sekcích, příspěvky byly ve formě přednášek a posterů zaměřených zejména na elektronické obvody a zpracování a přenos signálu, šíření vln, antén a rádiových systémů. Všechny přijaté příspěvky jsou publikovány ve sbornících a jsou exportovány do databáze IEEE.
Podrobné informace o konferenci mohou zájemci najít na oficiálních webových stránkách konference http://marew.upce.cz.
 
Vyzvané přednášky:
Francesco Rispoli
Recent Progress in Application of GNSS and Advanced Communications for Railway Signaling
Ansaldo STS, S.p.A, Genoa, Italy

David Smith
The use of Indirect Holographic Techniques for Microwave Imaging
School of CEIS, Northumbria University, Newcastle upon Tyne, NE1 8ST, UK


Juin J. Liou
"Recent Development in Electrostatic Discharge (ESD) Protection of RF Integrated Circuits
Pegasus Distinguished Professor, University of Central Florida, Orlando, Florida, USA


Martin Grabner
Atmospheric Refractivity Profiles and Microwave Propagation on a Terrestrial Path – Experiment and Simulation
Czech Metrology Institute, Prague, Czech Republic

Eduard Babulak
Digital Broadcasting, Future Cyberspace & Cyber Security
College of Information & Communication Engineering, Sungkyunkwan University, Suwon, South Korea
Fotogalerie