Seminář Základy vektorové obvodové analýzy

Pořádá: společnost HKE s.r.o. / Anritsu společně s Katedrou elektrotechniky, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Termín: 4. prosince 2013

Kontakt: zdenek.nemec@upce.cz

Informace: pozvánka