Spolupráce s firmou ARM

Katedra elektrotechniky podala a úspěšně obhájila žádost o podporu od firmy ARM v rámci programu ARM University Program pro rok 2015 (více informací lze nalézt na http://www.arm.com/support/university/index.php). Součástí získání podpory bylo obdržení vývojových kitů STM32F4 s procesory ARM Cortex-M4 (http://www.arm.com/support/university/educators/embedded/index.php?tab=STMicroelectronics+Discovery), které budou využity při výuce, případně pro potřeby bakalářských a diplomových prací studentů. Součástí podpory je i licence pro software KEIL MDK-ARM Professional software Tool.