Vedení fakulty

Děkan:
doc. Ing. Simon Karamazov, Dr. tel.: 466 036 032, e-mail: simon.karamazov@upce.cz

Proděkani:
prof. Ing. Karel Šotek, CSc. tel.: 466 036 487, e-mail: karel.sotek@upce.cz
proděkan pro vnitřní rozvoj a vnější vztahy

prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. tel.: 466 036 035, e-mail: pavel.bezousek@upce.cz
proděkan pro vědu a výzkum

doc. Ing. Josef Kotyk, CSc. tel.: 466 037 508, e-mail: josef.kotyk@upce.cz
proděkan pro vzdělávací činnost

Sekretariát:
Lenka Huňáčková, tel.: 466 036 792, e-mail: lenka.hunackova@upce.cz

Tajemník:
Ing. Jana Soukupová, tel.: 466 036 730, e-mail: jana.soukupova@upce.cz

Oddělení pro vědu a výzkum:
Ilona Kučerová, tel.: 466 036 758, email: ilona.kucerova@upce.cz

Oddělení pro operační programy a rozvoj:
Ing. Martina Zavadilová, tel.: 466 036 730, email: martina.zavadilova@upce.cz

Studijní oddělení:

Renata Kalhousová, tel.: 466 036 652, e-mail: renata.kalhousova@upce.cz

Vedoucí Katedry informačních technologií:
Ing. Lukáš Čegan, tel. 466 036 461, e-mail: lukas.cegan@upce.cz


Vedoucí Katedry elektrotechniky:

Ing. Zdeněk Němec, Ph.D., telefon 466 036 449, e-mail zdenek.nemec@upce.cz

Vedoucí Katedry softwarových technologií:
doc. Ing. Antonín Kavička, Ph.D., telefon 466 036 645, e-mail antonin.kavicka@upce.cz

Vedoucí Katedry řízení procesů:
doc. Ing. František Dušek, CSc., telefon 466 037 125, e-mail frantisek.dusek@upce.cz