Program rozvojových aktivit

Řešené projekty Program rozvojových aktivit Univerzity Pardubice – PRIORITY pro rok 2008

Priorita č. 2  Podpora rozvoje mezinárodní spolupráce Univerzity Pardubice se zahraničními institucemi

Název projektu Řešitel Finanční prostředky v  Kč
Výzkum rozhodovacího procesu volby studia studentek oboru IT v ČR a Japonsku Ing. Jana Holá, Ph.D.
90 000
Prohloubení spolupráce s Moskevskou státní akademii chemických specialit M.V.Lomonosova prostřednictvím účasti na XII. mezinárodní vědecko-technické konferenci "Špičkové technologie - 2008" prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.
15 700

Priorita č. 3 Podpora spolupráce mezi fakultami Univerzity Pardubice

Název projektu Řešitel Finanční prostředky v  Kč
Testovací rozhraní pro PCM paměti Havlíček Libor, Ing. 58 000

Priority celkem

celkem v Kč   163 700

Řešené projekty Program rozvojových aktivit Univerzity Pardubice – PRIORITY pro rok 2007

Priorita č. 3 Podpora mezinárodní spolupráce na základě rámcových dohod o spolupráci uzavřených mezi univerzitou s jinými školami a výzkumnými institucemi

Název projektu Řešitel Finanční prostředky v  Kč
Navázání a rozvoj spolupráce s Girne Američan University na Kypru doc. Ing. Simeon Karamazov, Dr. 50 000

Priorita č. 4 Příprava a realizace předmětů nebo modulů v anglickém jazyce

Název projektu Řešitel Finanční prostředky v  Kč
Simulace technologie výroby vodíku reformováním zemního plynu – manuál k používání trenažéru technologického procesu v anglickém jazyce doc. Ing. František Dušek, CSc. 40 000

Priority celkem

celkem v Kč   90 000

Řešené projekty Program rozvojových aktivit Univerzity Pardubice – PRIORITY pro rok 2006

Priorita č. 3 - Podpora mezinárodní spolupráce v rámci dohod uzavřených na úrovni univerzity

Název projektu Řešitel Finanční prostředky v  Kč
Navázání spolupráce s University of Quebec in Rimouski Doc. Ing. Simeon Karamazov, Dr. 60 000Řešené projekty Program rozvojových aktivit Univerzity Pardubice – PRIORITY pro rok 2005

Priorita č. 1 - Podpora vědecké činnosti v bakalářských studijních programech

Název projektu Řešitel Finanční prostředky v  Kč
Systém pro sběr obrazových dat pro systém detekce vozidel v obraze. Ing. Martin Dobrovolný 32 000
Průzkum firemní komunikace Ing. Jana Holá 38 000
CELKEM   70 000