Rozvojové projekty MŠMT

Řešené rozvojové projekty MŠMT pro rok 2008

Číslo projektu Program Název projektu Řešitel Dotace z MŠMT v tis. Kč
157 3a Rozvoj vybavení laboratoří Ústavu/Fakulty elektrotechniky a informatiky prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. 1 000

Řešené rozvojové projekty MŠMT pro rok 2007

Číslo projektu Program Název projektu Řešitel Dotace z MŠMT v tis. Kč
193 8a Rozvoj vybavení počítačových učeben a laboratoří ÚEI řešitel doc. Ing. Milan Graja, CSc. realizační tým doc. Ing. Simeon Karamazov, Dr., ing. Lukáš Slánský, Mgr. Tomáš Hudec, ing. Martin Hájek 1 000
194 4 Integrace výuky předmětů IT a rozvoj nově akreditovaných studijních programů na UPa řešitel doc. Ing. Ivana Kraftová, CSc., realizační tým prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc., doc. Ing. Simeon Karamazov, Dr., ing. Lukáš Slánský 790
CELKEM 1 790

Řešené rozvojové projekty MŠMT pro rok 2006

Číslo projektu Program Název projektu Řešitel Dotace z MŠMT v tis. Kč
341 6 Spolupráce s průmyslem při výuce v oborech KMT, EZD, DP a IT prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.
200
342 7a Rozvoj spolupráce se zahraničními univerzitami v oblasti výuky informačních technologií prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.
598
352 4c Laboratoř komunikační a řídící techniky Řešitel části projektu za ÚEI prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. 433
650 4c Virtuální laboratoř pro výuku komunikačních a informačních technologií prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.
2 000
512 9 Podpora zájmu absolventů středních škol o studium elektrotechniky a informatiky Řešitel části projektu za ÚEI prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. 133

Řešené rozvojové projekty MŠMT pro rok 2005

Číslo projektu Program Název projektu Řešitel Dotace z MŠMT v tis. Kč
732 1a Základní vybavení elektrotechnické laboratoře Ústavu elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc.,
210
477 1a Bc. studijní program Elektrotechnika a informatika Doc. ing. Simeon Karamazov, Dr. 3 000

Řešené rozvojové projekty MŠMT pro rok 2004

Číslo projektu Program Název projektu Dotace z MŠMT v tis. Kč
498 1b Příprava zavedení bakalářského programu v oboru Komunikační a mikroprocesorová technika 815