Složení disciplinární komise FEI

Akademičtí pracovníci:
doc. Ing. Josef Kotyk, CSc., KŘP – předseda disciplinární komise
Ing. Tomáš Fidler, KST
Mgr. Jana Heckenbergerová, KIT

Studenti:
Radek Boukal, student 3. ročníku, IT
Tomáš Karas, student 3. ročníku, KMT
Bc. Zuzana Kleprlíková, studentka 2. ročníku, ITN