Akademický senát

Členové předsednictva:
RNDr. David Žák, Ph.D. (předseda)
doc. Ing. František Dušek, CSc.
Milan Ptáčník

Akademičtí pracovníci:
doc. Ing. František Dušek, CSc. (Katedra řízení procesů)
Ing. Martin Hájek (Katedra elektrotechniky)
Ing. Daniel Honc, Ph.D. (Katedra řízení procesů)
doc. Ing. Antonín Kavička, Ph.D. (Katedra softwarových technologií)
Ing. Miloslav Macháček (Katedra informačních technologií)
RNDr. David Žák, Ph.D.(Katedra informačních technologií)

Studenti:
Filip Borovec
Bc. Zuzana Kleprlíková
Milan Ptáčník

Zástupci FEI v AS UPa