Seznam členů Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a informatiky

Interní členové

Bezoušek Pavel, prof. Ing. CSc. - Katedra elektrotechniky FEI
Brandejský Tomáš, doc. Ing. Dr. - Katedra softwarových technologií FEI
Čapek Jan, prof. Ing. CSc. - proděkan, Ústav systémového inženýrství a informatiky FES
Čegan Lukáš, Ing. Ph.D. - proděkan, Katedra informačních technologií FEI
Doležel Petr, doc. Ing. Ph.D., - proděkan, Katedra řízení procesů, členem od 15. 5. 2017
Dušek František, doc. Ing. CSc. - proděkan, Katedra řízení procesů FEI
Filip Aleš, doc. Ing. CSc. - Výzkumné centrum FEI
Fišer Ondřej, doc. Ing. CSc. - Katedra elektrotechniky FEI
Karamazov Simeon, prof. Ing. Dr. - Katedra informačních technologií FEI
Kavička Antonín, prof. Ing. PhD. - Katedra softwarových technologií FEI
Kulhánek Jiří, prof. Ing. Ph.D. - prorektor pro vědu a tvůrčí činnost UPa, Ústav organické chemie a technologie FChT
Molková Tatiana, prof. Ing. Ph.D. - prorektorka pro rozvoj UPa, Katedra technologie a řízení dopravy DFJP
Němec Zdeněk, Ing. Ph.D. - děkan, předseda VR FEI UPa, Katedra elektrotechniky FEI
Švadlenka Libor, doc. Ing. Ph.D. - děkan DFJP, Oddělení ekonomiky a managementu ve spojích DFJP, členem od 15. 5. 2017

Externí členové

Doležal Jiří, Ing. CSc. - předseda představenstva, Krajská hospodářská komora Pckého kraje
Dvořák Tomáš, Ing. - ředitel odboru Vývoj, ČD - Informační systémy, a.s.
Herout Pavel, doc. Ing. Ph.D. - Fakulta aplikovaných věd, ZČU v Plzni
Hynek Josef, prof. RNDr. MBA Ph.D. - děkan, Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
Jánošíková Ľudmila, prof. Ing. PhD. - Fakulta riadenia a informatiky, ŽU v Žilině
Kratochvíl Tomáš, prof. Ing. Ph.D. - Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně
Mužák Pavel, Ing. - technický ředitel, RETIA, a.s.
Nosek Jaroslav, prof. Ing. CSc. - Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií, TU v Liberci
Sedlák Jiří, Ing. - ředitel, O2 IT Services, Praha
Sloupenský Jiří, doc. Ing. CSc. - technický ředitel, Rieter CZ s.r.o.
Vašek Vladimír, prof. Ing. CSc. - proděkan, Fakulta aplikované informatiky, UTB ve ZlíněAkademický senát FEI vyslovil souhlas ke jmenování členů Disciplinární komise FEI dne 9. listopadu 2016.
Funkční období Vědecké rady FEI je do 14. 4. 2020.