Seznam členů Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a informatiky

prof. Ing. Pavel Bezoušek, CSc. (FEI  UPA, proděkan)
prof. Ing. Jan Čapek, CSc. (FES UPA, proděkan)
doc. Ing. František Dušek, CSc. (FEI UPA)
doc. Ing. Milan Graja, CSc. (DFJP UPA)
doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc. (FEI UPA)
prof. Ing Simeon Karamazov, Dr. (FEI  UPA, děkan)
prof. Ing. Antonín Kavička, Ph.D. (FEI UPA)
doc. Ing. Josef Kotyk, CSc. (FEI, UPA, proděkan)
doc. RNDr. Bohdan Linda, CSc. (FES UPA)
prof. Ing. Tatiana Molková, Ph.D. (UPA, prorektorka)
prof. Ing. Vladimír Schejbal ,CSc. (DFJP UPA)
prof. Ing. Karel Šotek Karel, CSc. (FEI UPA, proděkan)
prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc. (FEI UPA)
prof. Ing. Eduard Babulak, Ph.D. (Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích; MUM, Iowa, USA; University of Maryland University College (UMUC), USA
doc. Ing. Tomáš Brandejský, Dr. (FD ČVUT Praha)
Ing. Richard Capalini, CSc. (Steinel Technik s.r.o.)
prof. RNDr. Milan Češka, CSc. (FIT VUT Brno)
Ing. Jiří Doležal, CSc. (CESA a.s., generální ředitel)
Ing. Tomáš Dvořák  (ČD – Telematika a. s.)
doc. Ing. Aleš Filip, CSc.  (AŽD Praha s.r.o.)
doc. Ing. Pavel Herout, Ph.D. (FAV ZČU Plzeň)
Ing. Ivan Jakl (RADOM s.r.o.)
doc. Ing. Ludmila Jánošíková, CSc. (FRI ŽU Žilina)
prof. Ing. Jaroslav Nosek, CSc. (FM TU Liberec, proděkan)
Ing. Libor Slezák, CSc. (ERA a.s.)
Ing. Jiří Suchánek (TÚDC, SŽDC, s. o. - ředitel)
prof. Ing. Miroslav Svítek, Dr. (FD ČVUT, děkan)
doc. Ing. Miroslav Šnorek, CSc. (FEL ČVUT Praha)
prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. (FAI UTB, děkan)