Složení disciplinární komise FEI

Akademičtí pracovníci:

doc. Ing. František Dušek, CSc., KŘP, proděkan pro vzdělávací činnost – předseda disciplinární komise
Ing. Pavel Rozsíval, KE
Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D., KŘP

Studenti:

Ing. Ladislav Beran - interní doktorand FEI
Jan Čučiak – student IT
Bc. Dominik Štursa – student ŘPN


Akademický senát FEI vyslovil předchozí souhlas ke jmenování členů Disciplinární komise FEI dne 9. listopadu 2016.

Funkční období Disciplinární komise FEI je dvouleté, a to od 9. 11. 2016 do 8. 11. 2018.