Složení disciplinární komise FEI

Akademičtí pracovníci:

doc. Ing. František Dušek, CSc., KŘP, proděkan pro vzdělávací činnost – předseda disciplinární komise
Ing. Pavel Rozsíval, KE
Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D., KŘP

Studenti:

Ing. Ladislav Beran - interní doktorand FEI
Miroslav Nečesaný – student 2. r. stud. oboru IT
Dominik Štursa – student 1. r. stud oboru ŘP

Návrh byl schválen Akademickým senátem FEI dne 14. října 2015