8.6.2017
Oznámení o 3. zasedání AS FEI - čt 15. června 2017

OZNÁMENÍ

3. zasedání Akademického senátu
Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

se uskuteční

ve čtvrtek 15. června 2017 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.


Program zasedání:

 1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
 2. Schválení programu zasedání.
 3. Informace o činnosti předsednictva AS FEI.
 4. Výroční zpráva o činnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2016.
 5. Výroční zpráva o hospodaření Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2016.
 6. Návrh rozpočtu FEI na rok 2017.
 7. Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských a navazujících magisterských studijních programů Informační technologie a Elektrotechnika a informatika pro akademický rok 2018/2019.
 8. Návrh žádosti o akreditaci studijního programu Aplikovaná elektrotechnika.
 9. Různé.
   

Pozn.: Začátek zasedání může být upraven s ohledem na ukončení shromáždění Akademické obce FEI.


Materiály k jednání:

Podklad k 4. bodu programu - Výroční zpráva o činnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2016 - průvodka
Podklad k 4. bodu programu - Výroční zpráva o činnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2016
Podklad k 5. bodu programu - Výroční zpráva o hospodaření Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2016 - průvodka
Podklad k 5. bodu programu - Výroční zpráva o hospodaření Fakulty elektrotechniky a informatiky za rok 2016
Podklad k 6. bodu programu - Návrh rozpočtu FEI na rok 2017 - průvodka
Podklad k 6. bodu programu - Návrh rozpočtu FEI na rok 2017 - pravidla tvorby rozpočtu
Podklad k 6. bodu programu - Návrh rozpočtu FEI na rok 2017 - tabulková část
Podklad k 7. bodu programu - Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských a navazujících magisterských SP IT a EaI pro AR 18/19 - průvodka
Podklad k 7. bodu programu - Pravidla pro přijímací řízení do 1. ročníku bakalářských a navazujících magisterských SP IT a EaI pro AR 18/19
Podklad k 8. bodu programu - Návrh žádosti o akreditaci studijního programu Aplikovaná elektrotechnika - průvodka

 

Ing. Michael Bažant, Ph.D., v. r., předseda AS FEI

 

Pardubice 8. června 2017L. Tobišková
sekretariát FEI