17.3.2017
Oznámení o 1. zasedání AS FEI - po 27. března 2017

OZNÁMENÍ

1. zasedání Akademického senátu
Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

se uskuteční

v pondělí 27. března 2017 od 14:00 hodin
v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.


 

Program zasedání:

  1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
  2. Schválení programu zasedání.
  3. Vyhlášení výsledků voleb do Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky.
  4. Volba předsednictva Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky.
  5. Volba předsedy Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky.
  6. Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika pro akademický rok 2017/2018
  7. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FEI UPa pro rok 2017
  8. Aktualizace vnitřních fakultních předpisů
  9. Různé.

 

Materiály k jednání:
Podklad k 6. bodu programu - Pravidla pro přijímací řízení do doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika pro AR 2017/2018
Podklad k 7. bodu programu - Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti FEI UPa pro rok 2017
 

 

Ing. Martin Dobrovolný, Ph.D., v. r., odstupující předseda AS FEI

 

Pardubice 17. března 2017L. Tobišková
sekretariát FEI