1.5.2017
Oznámení o 2. zasedání AS FEI - út 9. května 2017

OZNÁMENÍ

2. zasedání Akademického senátu
Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

se uskuteční

v úterý 9. května 2017 od 15:00 hodin
v zasedací místnosti FEI (2. NP) na nám. Čs. legií.


 

Program zasedání:

  1. Zahájení, jmenování skrutátorů.
  2. Schválení programu zasedání.
  3. Informace o činnosti předsednictva AS FEI.
  4. Návrh na změnu ve složení Vědecké rady FEI.
  5. Návrh Statutu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.
  6. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.
  7. Návrh Volebního řádu Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.
  8. Návrh Disciplinárního řádu pro studenty Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.
  9. Návrh Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice.
  10. Různé.

 

Materiály k jednání:

Podklad k 4. bodu programu - Návrh na změnu ve složení Vědecké rady FEI - průvodka
Podklad k 5. bodu programu - Návrh Statutu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice - průvodka
Podklad k 5. bodu programu - Návrh Statutu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
Podklad k 6. bodu programu - Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice - průvodka
Podklad k 6. bodu programu - Návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
Podklad k 7. bodu programu - Návrh Volebního řádu Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice - průvodka
Podklad k 7. bodu programu - Návrh Volebního řádu Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
Podklad k 8. bodu programu - Návrh Disciplinárního řádu pro studenty Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice - průvodka
Podklad k 8. bodu programu - Návrh Disciplinárního řádu pro studenty Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice
Podklad k 9. bodu programu - Návrh Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice - průvodka
Podklad k 9. bodu programu - Návrh Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice - stanovisko děkana
Podklad k 9. bodu programu - Návrh Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice

 

Ing. Michael Bažant, Ph.D., v. r., předseda AS FEI

 

Pardubice 1. května 2017L. Tobišková
sekretariát FEI