Výzkumné záměry

Vědecko-výzkumná tvůrčí činnost fakulty je prováděna hlavně ve vazbě na dva řešené dlouhodobé výzkumné záměry (VZ1 a VZ2) financované MŠMT. Na řešení cílů těchto výzkumných záměrů se podílí většina akademických a vědeckých pracovníků fakulty.

Při průběžném hodnocení výsledků řešení výzkumných záměrů za období 2005/2006 a 2007/2008 byly oba klasifikovány nejvyšším stupněm „A“ – velmi dobrý.