Seznam oborů

Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

  • Analytická chemie
  • Anorganická chemie
  • Fyzikální chemie
  • Chemické inženýrství
  • Chemie a technologie anorganických materiálů
  • Organická chemie
  • Technologie organických látek
  • Povrchové inženýrství