Pokyny pro přípravu rukopisů

 • Jsou přijímány příspěvky ve formátech MS Word a Corel WordPerfect. Ostatní formáty je třeba konsultovat s edičním referentem fakulty.
 • Je třeba zaslat dva výtisky příspěvku v angličtině s obvyklým členěním (netýká se přehledových článků) — Abstract, Introduction, Theory, Experimental, Results and discussion, Conclusion, (Symbols), Acknowledgements, References. Elektronická forma příspěvku (včetně jednoho výtisku) je vyžadována až po zapracování připomínek oponenta.
 • Souhrnu věnujte zvýšenou pozornost, neboť je bez větších úprav přejímán do Chemical Abstracts.
 • V příspěvku dodržujte řádkování 2.
 • Jednotlivé kapitoly nečíslujte. Netýká se přehledových článku, zde je číslování nutné.
 • Tabulky a obrázky zařaďte na konec příspěvku; v textu vyznačte jejich přibližné umístění.
 • Dodržujte následující citace literárních zdrojů:
  a) Wódzki R., Novaczyk J.: J. Appl. Polymer Sci. 71, 2179 (1999). (Volume, první strana, rok vydání)
  b) Ried R., Prausnitz B.E., Poling B.E.: The Properties of Gases and Liquids, 4th edition, McGraw-Hill Book Company, New York, 1987.
  c) Lecjaks Z., Machač I., Kuchler M.: Chemical Engineering I (in Czech), 4th edition, University of Pardubice, 2004.
  d) Nishimura M.: Dialysis in: Membrane Science and Technology (Y. Osada, T. Nakagawa, Eds), pp 361–376, Marcel Dekker, Inc., New York, 1992.
 • Je žádoucí navrhnout 2 – 3 oponenty.