Kontakt

doc. Ing. Zdeněk Palatý, CSc.

Univerzita Pardubice
Fakulta chemicko-technologická

Studentská 573
532 10 Pardubice
 
tel.: 466 037 360
fax: 466 037 068
e-mail: zdenek.palaty@upce.cz