Materiálový výzkum na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice