Ing. Jiří Tydlitát, Ph.D.

OSOBNÍ ÚDAJE
telefon: +420 46 603 7500
e-mail: Jiri.Tydlitat@upce.cz 
Narozen 22. 8. 1982 v Pardubicích.
 
PROFESNÍ PROFIL
Absolvent Univerzity Pardubice (2008), diplomová práce “Dusíkaté ligandy na bázi hexahydro-1H-benzo[d]imidazolu“. Disertační práci na téma “Syntéza a využití opticky aktivních derivátů imidazolinu“ obhájil v roce 2014. Během studií dále absolvoval pedagogické minimum ukončené obhajobou závěrečné práce na téma “Tematika "Barviva a pigmenty" jako prostředek integrace učiva“ (2011) a jednoměsíční stáž na University of Łódź (Polsko) u Profesora G. Mlostońa. V roce 2014 krátce působil jako vědecký pracovník ve firmě TOSEDA zaměřené na výzkum, vývoj a výrobu speciálních polymerních systémů. Od prosince 2014 působí jako odborný asistent na Ústavu organické chemie a technologie.
V součastné době se zabývá syntézou nových polycyklických (hetero)aromátů s využitím v optoelektronice a přípravou opticky aktivních fotokatalyzátorů.
 
PEDAGOGICKÝ PROFIL
Vyučuje semináře předmětu Organická chemie I pro studenty oboru Klinická biologie a chemie, dále pak předměty Laboratoř z organické chemie I a II.
 
VYBRANÉ PUBLIKACE
Tydlitát J., Bureš F., Kulhánek J., Růžička A. Synthesis 2010, 3934-3940. (1,2-Disubstituted Hexahydro-1H-benzo[d]imidazoles: Synthesis, Characterization and Stability)
Tydlitát J., Bureš F., Kulhánek J., Mlostoń G., Růžička A. Tetrahedron:Asymmetry 2012, 23, 1010-1018. (Camphor-Annelated Imidazolines with Various N1 and C2 Pendants as Tunable Ligands for Nitroaldol Reactions)
 
DALŠÍ AKTIVITY
Člen České společnosti chemické.