Ing. Markéta Svobodová, Ph.D.

OSOBNÍ ÚDAJE
telefon: +420 46 603 7526 (7747)
e-mail: Marketa.Svobodova@upce.cz
Narozena 26. 12. 1978 v Šumperku (roz. Pešková).
 
 
PROFESNÍ PROFIL

Absolventka Univerzity Pardubice (2002), obor organická chemie. Diplomová práce “Kinetika a mechanismus intramolekulární reakce karbaniontu s elektrondeficitním centrem” (školitel prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc.).

Doktorské studium ukončeno r. 2005 na Univerzitě Pardubice. Disertační práce "Studium struktury produktů reakcí diazoniových solí s b-enaminony, (školitel prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc.).

Od 14. 3. 2005 výzkumný pracovník, od 1. 11. 2005 vědecký pracovník na Katedře organické chemie Univerzity Pardubice.

Objektem jejího vědeckého zájmu jsou reakce b-enaminonů s diazoniovými solemi a studium struktury organických sloučenin pomocí multinukleární magnetické rezonace.

 

 
PEDAGOGICKÝ PROFIL
Vyučuje semináře předmětů Organická chemie I a II pro studenty studijního oboru Chemie a technická chemie, podílí se na výuce předmětů Laboratoř z organické chemie I a II.
 
VYBRANÉ PUBLIKACE
 

1. Pešková M., Hanusek J., Macháček V.: Chem. Pap., 2004, 58(2), 133–138.
Kinetics and Mechanism of the Cyclization of Methyl (2-Cyano-4,6-dinitrophenylsulfanyl)acetate Producing Methyl 3-Amino-5,7-dinitrobenzo[b]thiophene-2-carboxylate.


2. Pešková M., Jansa P., Macháček V.: Sci. Pap. Univ. Pardubice Ser. A 2004, 10, 147–153.
A New Method of Preparation of 2-Hydroxy-3,5-dinitrobenzonitrile.


3. Šimůnek P., Pešková M., Bertolasi V., Lyčka A., Macháček V.: Eur. J. Org. Chem. 2004, 5055–5063.
Formation of Pyridazinium Salts by Azo Coupling of N-Substituted 3-Amino-1-phenylbut-2-en-1-ones and Diazonium Salts.


4. Šimůnek P., Bertolasi V., Pešková M., Lyčka A., Macháček V.: Org. Biomol. Chem. 2005, 3, 1217–1226.
Solution and solid state structure and tautomerism of azo coupled enaminone derivatives of benzoylacetone).


5. Šimůnek P., Pešková M., Bertolasi V., Macháček V., Lyčka A.: Tetrahedron 2005, 61, 8130–8137.
Synthesis, NMR and X-ray characterisation of 6-substituted 4-amino-5-aryldiazenyl-1-arylpyridazinium salts


6. Zeman S., Pešková M.: Central European Journal of Energetic Material: 2005, 2(3), 71–84.
A Relationship between 15N NMR Chemical Shifts and Detonation Characteristics of Polynitro Derivatives of Arenes and Polyazaarenes.


7. Pešková M., Šimůnek P., Bertolasi V., Macháček V., Lyčka A.: Organometallics: 2006, 25(8), 2025–2030.

Novel 5-(4-Substituted-phenyldiazenyl)-1,3,2λ4-Oxazaborines and Their Rearrangement to 1,2,4,3 λ4-Triazaborines


8. Šimůnek P., Svobodová M., Bertolasi V., Pretto L., Lyčka A., Macháček V.: New. J. Chem. 2007, 31(3), 429–438.
Structure of Azo Coupling Products from N-Alkylenaminones Derived from Acetylacetone and Benzoylacetone in Solid Phase and in Solution


9. Šimůnek P., Lusková L., Svobodová M., Bertolasi V., Lyčka A., Macháček V.: Magn. Reson. Chem.  2007, 45, 330–339.

Synthesis and Structure of Some Azo Coupled Cyclic b-Enaminones

 
10. Jansa P., Macháček V., Nachtigall P., Wsól V., Svobodová M.: Molecules 2007, 12 (5), 1064–1079.
Coordination Compounds Based on 1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
 
11. Sedlák M., Drabina P., Svobodová M., Hanusek J.: Synlett 2008, 8, 1230–1332.
New and Simple Synthetic Method for Carboxylic Acid Functionalized Poly(ethylene glycol)
 
12. Šimůnek Petr; Svobodová Markéta; Bertolasi Valerio; Macháček Vladimír: Synthesis 2008, 11, 1761–1766.
Facile and Straightforward Method Leading to Substituted 4-Amino-1-arylpyrazoles
 
13. Přikryl J., Macháček V., Jansa P., Svobodová M., Růžička A., Nachtigall P., Černý M.: Eur. J. Org. Chem. 2008, 19, 3272–3278.
Stable Triazenes Derived from 2-Alkylaminonaphthalenes and 5-Nitrobenzo[c]-1,2-thiazole-3-diazonium Hydrogensulfate
 
14. Svobodová M., Bárta J., Šimůnek P., Bertolasi V.,MacháčekV.: J. Organomet. Chem. 2009, 694, 63–71.
Straightforward Access to Oxazaborines, Diazaborinones and Triazaborines by Reactions of β‑Enaminoamides with 4‑Methylbenzenediazonium Tetraphenylborate
 
15. Šimůnek P., Svobodová M., Macháček V.: Synthesis and Characterisation of Some 3-Acyl-4-Amino-1-Aryl-1H-Pyrazoles. J. Heterocycl. Chem. 2009, 46, 650–655.
 
16.  MacháčekV., Bertolasi V., Šimůnek P., Svobodová M., Svoboda J., Černošková E.: Cryst. Growth Des. 2010, 10 (1), 85–91.
A Three-Dimensional Channel Supramolecular Architecture Based on 3-Amino-2-(4‑dimethylaminophenyldiazenyl)-1-phenylbut-2-en-1-one and Aromatic Guests.

  
DALŠÍ AKTIVITY
 
Členka České společnosti chemické.

R. 2002 absolvovala týdenní NMR kurz v Nových Hradech.

R. 2003 absolvovala týdenní NMR kurz v Peci pod Sněžkou.

Servisní měření NMR spekter ve VÚOS, a.s. Rybitví.