doc. Ing. Petr Šimůnek, Ph.D.

OSOBNÍ ÚDAJE
telefon: +420 46 603 7039 (7746)
e-mail: petr.simunek@upce.cz
Narozen 16. 7. 1975 v Pardubicích.
 
PROFESNÍ PROFIL
SPŠCH Pardubice 1989–1993.
Univerzita Pardubice, obor Organická chemie 1993–1998.
Diplomová práce „Syntetické využití nukleofilní substituce vodíku“, školitel prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc.
Doktorandské studium Univerzita Pardubice, obor Organická chemie 1998–2001.
Disertační práce “Studium struktury produktů azokopulace na b-enaminony”, školitel prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc.
Habilitační práce „Diazoniový ion-účinný nástroj pro strukturní studie i organickou syntézu“ 2006.

Jmenován docentem pro obor Organická chemie 1. 11. 2006.

 

 

ZAMĚSTNÁNÍ
2001 Univerzita Pardubice, asistent na katedře organické chemie.
2001–2006 Univerzita Pardubice, odborný asistent na katedře organické chemie.
2006–dosud Univerzita Pardubice, docent na Ústavu organické chemie a technologie.
 
DALŠÍ AKTIVITY 
Od r. 1997 člen České společnosti chemické.
Od r. 2005 člen Spektroskopické společnosti Jana Marka Marci.
Servisní měření NMR spekter.
Držitel Ceny Miloše Hudlického za rok 2002.
  
ODBORNÉ POBYTY A STÁŽE

2006 University of Ljubljana (prof. Branko Stanovnik), délka 3 měsíce.

 

 
PEDAGOGICKÝ PROFIL

Vede přednášky, semináře i laboratorní cvičení z Organické chemie pro posluchače všech studijních oborů FCHT UPa.

Vede přednášky a semináře z předmětu Chemická literatura.

Vede přednášky a semináře z předmětu NMR spektroskopie organických látek.

V rámci předmětu Experimentální metody strukturálního výzkumu přednáší partie o NMR spektroskopii.

Podílí se na výuce v předmětu Laboratoře z fyzikálních metod v organické chemii.

 

PŘEDMĚTY ODBORNÉHO ZÁJMU
Syntéza polarizovaných ethylenů.
Využití polarizovaných ethylenů v organické syntéze.
Syntéza a charakterizace nových heterocyklických sloučenin s potenciálními biologickými účinky.
Studium struktury organických sloučenin pomocí multinukleární magnetické resonance.

 

VYBRANÉ PUBLIKACE

Macháček V., Lyčka A., Šimůnek P., Weidlich T. : 15N, 13C and 1H NMR study of azo coupling products from diazonium salts and enaminones  Magn. Reson. Chem. 2000, (39), 293-300.

 

Lokaj J., Kettmann V., Šimůnek P., Macháček V.: 4-(4-Methoxyphenylamino)-3-phenylazo-3-penten-2-one. Acta Cryst. C  57 (6), 737-739 (2001).

 

Sedlák M., Buchta V., Kubicová L., Šimůnek P., Holčapek M., Kašparová P.: Synthesis and Characterisation of a New Amphotericin B-Methoxypoly(ethylene Glycol) Conjugate. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2001, 11, 2833-2835.

 

Šimůnek P.: Structure and Reactivity of b-Enaminones. Sci. Pap. Univ. Pardubice Ser. A 7 (2001) 101-120.

 

Dudová K., Částek F., Macháček V., Šimůnek P.: Preparation of Substituted Methyl o-Nitrophenyl Sulfides. Molecules 2002, 7, 7-17.

 

Hrabík O., Šimůnek P., Mindl J., Kaválek J.: Synthesis of Substituted Phenyl N-(2-hydroxybenzyl)-N-Methylcarbamates. Molecules 2002, 7, 200-205.

 

Hanusek J., Sedlák M., Šimůnek P., Štěrba V.: Kinetics and Mechanism of the Base-Catalysed Cyclisation of 2-(Substitutedbenzoylamino)benzamides Giving Quinazoli4-one and Quinazolin-4-thione Derivatives. Eur. J. Org. Chem. 2002, 1855-1863.

 

Šimůnek P., Lyčka A., Macháček V.: Synthesis, 1H, 13C and 15N NMR study of Azo CouplingProducts from Enaminones.  Eur. J. Org. Chem. 2002, 2764-2769.

 

Šimůnek P., Bertolasi V., Macháček V.: Tautomerism and hydrogen bonding in reaction products from 4-aminopent-3-en-2-one and diazonium ions. J. Mol. Struct. 642, (2002) 41-51.

 

Sedlák M., Šimůnek P., Antonietti M.: Synthesis and 15N NMR Characterization of 4-Vinylbenzyl Substituted Bases of Nucleic Acids. J. Heterocycl. Chem. 40, 671-675 (2003).

 

Bertolasi V., Dudová K., Šimůnek P., Černý J., Macháček V.: Structure and Base Catalysed Cyclization of Methyl (2,6-Disubstituted-4-nitrophenylsulphanyl)ethanoates. J. Mol. Struct. 2003, 658, 33-42.

 

Šimůnek P., Bertolasi V., Macháček V. Lyčka A.: An NMR and X-Ray study of structure of azo coupling product from 4-dimethylaminopent-3-en-2-one and benzenediazonium-tetrafluoroborate. Org. Biomol. Chem. 2003, 3250-3256.

 

Šimůnek P., Pešková M., Bertolasi V., Lyčka A., Macháček V.: Formation of pyridazinium salts by azo coupling of N-substituted 3-amino-1-phenylbut-2-en-1-ones with diazonium salts. Eur. J. Org. Chem. 2004, 5055-5063.

 

Šimůnek P., Bertolasi V., Pešková M., Macháček V., Lyčka A.: Solution and solid state structure of azo coupled enaminone derivatives of benzoylacetone. Org. Biomol. Chem. 2005, 3, 1217 - 1226.

 

Šimůnek P., Pešková M., Bertolasi V., Macháček V., Lyčka A.: Synthesis, NMR and X-ray characterisation of 6-substituted 4-amino-5-aryldiazenyl-1-arylpyridazinium salts. Tetrahedron 2005, 8130-8137.

 

Lyčka A., Doleček R., Šimůnek P., Macháček V.: 15N NMR spectra of some ionic liquids based on 1,3-disubstituted imidazolium cations. Magn. Reson. Chem. 44, (2006), 521-523.

 

Pešková M., Šimůnek P., Bertolasi V., Macháček V., Lyčka A.: Novel 5-(4-subst.phenyldiazenyl)-1,3,2l4-oxazaborines and their rearrangement to 1,2,4,3l4-triazaborines. Organometallics 2006, 25(8), 2025-2030.

 

Lyčka A., Koloničný A., Šimůnek P., Macháček V.: Synthesis of some phenylazonaphthols in an ionic liquid. Dyes and Pigments 2007, 72, 208-211.

 

Šimůnek P., Svobodová M., Bertolasi V., Pretto L., Lyčka A., Macháček V.: New. J. Chem. 2007, 31(3), 429–438. Structure of Azo Coupling Products from N-Alkylen­aminones Derived from Acetylacetone and Benzoylacetone in Solid Phase and in Solution

 

Šimůnek P., Lusková L., Svobodová M., Bertolasi V., Lyčka A., Macháček V.: Magn. Reson. Chem.  2007, 45, 330–339. Synthesis and Structure of Some Azo Coupled Cyclic b-Enaminones.

 

Šimůnek P., Svobodová M., Bertolasi V., Macháček V.: Facile and straightforward method leading to the substituted 1-aryl-4-aminopyrazoles. Synthesis 2008, 11, 1761–1766.
 
Sedlák M., Drabina P., Bílková E., Šimůnek P., Buchta V.: New targeting system for antimycotic drugs: β-Glucosidase sensitive Amphotericin B–star poly(ethylene glycol) conjugate. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2008, 18, 2952–2956.
 
Šimůnek P., Svete J., Stanovnik B.: Synthesis and Characterisation of Some New N-Glycosides Containing Substituted Pyridopyrimidinone, Pyrimidopyridazinone, Thiazolopyrimidinone and Quinolizin-4-one Moiety.2477–2491. Heterocycles 2008, 10,
 
Svobodová M., Bárta J., Šimůnek P., Bertolasi V., Macháček V.: Straightforward Access to Oxazaborines, Diazaborinones and Triazaborines by Reactions of β-Enaminoamides with 4-Methylbenzenediazonium Tetraphenylborate. J. Organomet. Chem. 2009, 694, 63–71.
 
Šimůnek P., Svobodová M., Macháček V.: Synthesis and Characterisation of Some 3-Acyl-4-Amino-1-Aryl-1H-Pyrazoles. J. Heterocycl. Chem. 2009, 46, 650–655.