Ing. Karel Pauk, Ph.D.

OSOBNÍ ÚDAJE
telefon: +420 46 603 7742 (Fakulta chemicko-technologická (HC), Stavařov, budova F, 3. podlaží, laboratoř F3 038.)
web: http://imramovsky.upce.cz
e-mail: Karel.Pauk@seznam.cz
 
 
PROFESNÍ PROFIL
2004–2007 - Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
Obor Technologie organických specialit (Katedra organické technologie)
Magisterské studium
obhájena diplomová práce s názvem:
Syntéza a kondicionace Pigment Red 188
 
2007 – 2009 - Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
Obor Chemie a technická chemie
Bakalářské studium
obhájena bakalářská práce s názvem:
Anhydridy aromatických di- a tetra- karboxylových kyselin v syntéze organických
polycyklických pigmentů
 
2009–2014 - Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
Obor Organická chemie (Ústav organické chemie a technologie)
Doktorské studium
obhájena disertační práce s názvem:
Syntéza a biologická aktivita N-aryl/alkyl-salicylamidů a jejich prekurzorů
 
2013–dosud - Fakulta chemicko-technologická Pardubice
Výzkumný pracovník
Vývoj technologie nehalogenovaných veterinárních prostaglandinů a jejich intermediátů v rámci řešení projektu TAČR
 
 
 
VYBRANÉ PUBLIKACE

Imramovský, A.; Férriz, J.; Pauk, K. Synthetic Route for the Preparation of 2 Hydroxy-N-[1-(2-hydroxyphenylamino)-1-oxoalkan-2-yl]benzamides. J. Comb. Chem. 2010, 12, 414–416.

Imramovský, A.; Pauk, K.; Pejchal , V.; Hanusek, J. Salicylanilides and Their Derivates as Perspective Antituberculotics: Synthetic Routes and Biological Evaluation. Mini-Reviews in Organic Chemistry. 2011, 8, 211-220.

Imramovský, A., Štěpánková, Š., Vanco, J., Pauk, K., Monreal-Férriz, J., Vinšová, J., Jampílek, J., Acetylcholinesterase-Inhibiting Activity of Salicylanilide, N-Alkylcarbamates and Their Molecular Docking. Molecules. 2012, 17, 10142-10158.

Imramovský, A., Pauk, K., Padělková, Z., Hanusek, J., Crystal Structure of the 5 Chloro Salicylamides: Three Different Types of the H-bonding Influenced Linear Chain Formation in the Solid State. Crystals. 2012, 2, 349-361.

Imramovský, A.; Jorda, R.; Pauk, K.; Rezníčková, E.; Dušek, J.; Hanusek, J.; Kryštof, V. Substituted 2-hydroxy-N-(arylalkyl)benzamides induce apoptosis in cancer cell lines. Eur. J. Med. Chem. 2013, 68, 253-259.

Pauk, K.; Zadražilová, I.; Imramovský, I.; Hanusek, J.; Pokorná, M. Masaříková, M.; Čížek, A.; Jampílek, J. New derivatives of salicylamides: Their preparation and antimicrobial activity against various bacterial species. Bioorganic & Medicinal Chemistry. 2013, 21, 6574-6581.

Tarek Aysha, Mervat El-Sedik, Hamada M. Mashaly, Morsy A. El-Apasery, Oldřich Machalický and Radim Hrdina, Synthesis, characterisation, and applications of isoindigo/Pechmann dye heteroanalogue hybrid dyes on polyester fabric, Color. Technol., 131 (2015) 1-9.

 
 

DALŠÍ AKTIVITY