Ing. Patrik Pařík, Ph.D.

OSOBNÍ ÚDAJE
telefon: +420 46 603 7075
e-mail: Patrik.Parik@upce.cz
Narozen 12. 11. 1970 ve Dvoře Králové nad Labem.
Ženatý, manželka Jana, dcera Tereza (2002), gemini Ondřej a Marek (2006).
 
 
PROFESNÍ PROFIL
Absolvent Univerzity Pardubice (1994), diplomová práce ”Vliv prostředí a substituce na disociaci modelových N-fenylsulfonylbenzamidů” (školitel doc. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.). Disertační práce (1999) “Studium acidobazických reakcí substituovaných naftalenkarboxylových kyselin” (školitel doc. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.). Objekty jeho vědeckého zájmu jsou: syntéza modelových organických sloučenin, potenciometrická titrace v organických rozpouštědlech, substituční efekty, chemometrie. Člen České společnosti chemické.
 
 
PEDAGOGICKÝ PROFIL
Pro studenty 1. a 2. ročníku magisterského studia přednáší a vede semináře předmětu Statistické zpracování experimentálních dat. V magisterském studijním oboru Organická chemie vede předmět Laboratorní cvičení z fyzikálních metod v organické chemii. V bakalářských studijních programech přednáší Základy organické chemie. Podílí se na výuce předmětů Laboratoř z organické chemie I a II. Připravuje Semináře pro středoškolské učitele chemie.
 
 
VYBRANÉ PUBLIKACE

1. Ludwig M., Pařík P., Kulhánek J.: A Study of Transmission Effects of Sulfonyl and Carbonyl Groups. Collect. Czech. Chem. Commun. 1995, 60, 841.

 

2. Ludwig M., Pařík P.: Dissociation of Substituted N-phenylsulfonylbenzamides - Effects of Sulfonyl and Carbonyl Groups. Org. React. (Tartu) 1995, 29, 75.

 

3. Ludwig M., Pařík P.: Substituent Effects in the Naphthalene Series. Org. React. (Tartu) 1997, 31, 67.

 

4. Pařík P., Ludwig M.: Acid-base Properties of Substituted Naphthoic Acids in Nonaqueous Media. Collect. Czech. Chem. Commun. 1997, 62, 1737.

 

5. Ludwig M., Bednářová I., Pařík P.: Effect of Medium on Acid-catalyzed Decomposition of N-(Phenylazo)-substituted Nitrogen Heterocycles. Collect. Czech. Chem. Commun. 1999, 64, 1654.

 

6. Vlasák P., Pařík P., Klicnar J., Mindl J.: Synthesis of Ring-Substituted Phenyl Hydrazine-carboxylates and Study of Their Protonation in Dimethyl Sulfoxide Solutions. Collect. Czech. Chem. Commun. 1998, 63, 793.

 

7. Pařík P., Wolfová J., Ludwig M.: Dissociation of Naphthoic Acids in Non-aqueous Media. Comparison of Benzene and Naphthalene Skeletons. Collect. Czech. Chem. Commun. 2000, 65, 385.

 

8. Pícha J., Cibulka R., Hampl F., Liška F., Pařík P., Pytela O.: Reactivity of p-Substituted Benzaldoximes in the Cleavage of p-Nitrophenyl Acetate: Kinetics and Mechanism. Collect. Czech. Chem. Commun. 2004, 69, 397-413.

 

9. Perjéssy A., Fabian W. M. F., Pařík P., Ludwig M., Loos D., Šusteková Z.: Structure-Acidity-IR Spectra Correlations for p-Substituted N-Phenylsulfonylbenzamides. Molecules 2004, 9, 213-222.

 

10. Mansfeld M., Pařík P., Ludwig M.: Effect of para Substitution on Dissociation of N-Phenylbenzenesulfonamides. Collect. Czech. Chem. Commun. 2004, 69, 1479-1490.

 

11. Pícha J., Cibulka R., Liška F., Pařík P., Pytela O.: Reparametrization and/or Determination of Hammett, Inductive, Mesomeric, and AISE Substituent Constants for Five Substituents: N+(CH3)3, CH2N+(CH3)3, CH2Py+, CH2SO2CH3 and PO(OCH3)2. Collect. Czech. Chem. Commun. 2004, 69, 2239-2252.

 

12. Pařík P., Ludwig M.: Analysis of Substituent Effects in Naphthalene Skeleton. Collect. Czech. Chem. Commun. 2004, 69, 2297-2314.

 

13. Trögl J., Ripp S., Kuncová G., Sayler G. S., Churavá A., Pařík P., Demnerová K., Hálová J., Kubicová L.: Selectivity of whole cell optical biosensor with immobilized bioreporter Pseudomonas fluorescens HK44. Sens. Actuators B: Chem. 2005, 107, 98-103.

 

14. Böhm S., Pařík P., Exner O.: Range of validity of the Hammett equation: acidity of substituted ethynylbenzenes. New J. Chem. 2006, 30, 384-391.

 

15. Pařík P., Šenauerová S., Lišková V., Handlíř K., Ludwig M.: Study of Synthesis of 2-(2-Alkoxyphenyl)-1H-imidazoles. Comparison of Oxidative Aromatization Reactions of Imidazolines. J. Heterocyclic Chem. 2006, 43, 835-841.

 

16. Trögl J., Kuncová G., Kubicová L., Pařík P., Hálová J., Demnerová K., Ripp S., Sayler G. S.: Response of the Bioluminescent Bioreporter Pseudomonas Fluorescens HK44 to Analogs of Naphthalene and Salicylic Acid. Folia Microbiol. 2007, 52, 3-14.

 

17. Roušar T., Pařík P., Kučera O., Bartoš M., Červinková Z.: Glutathione reductase is inhibited by acetaminophen-glutathione conjugate in vitro. Physiological Research 2010, 59, 225-232.
 
18. Pařík P., Kulhánek J., Ludwig M., Wagner R., Rotrekl I., Drahoňovský D., Meca L., Šmídková M., Tobrman T., Dvořák D.: Acidity of Benzoic Acids Bearing the (CO)5Cr=CN(CH3)2 Group. Organometallics 2010, 29, 4135-4138.
 
19. Trögl J., Hálová J., Kuncová G., Pařík P.: Automatic Formation of Hypotheses on the Relationships between Structure of Naphthalene Analogs and Bioluminescence Response of Bioreporter Pseudomonas Fluorescens HK44. Folia Microbiol. 2010, 55, 411-417.
 
20. Holešová S., Pařík P., Ludwig M.: Clay-Supported 2-Phenyl-1H-imidazole Derivatives for Heterogeneous Catalysis of Henry Reaction. J. Heterocyclic Chem. 2011, 48, 907-914.
 
21. Chlupatý T., Pařík P., Padělková Z.: 4,5-Diiodo-2-phenyl-1H-imidazole.Acta Cryst. 2012, E68, o553–o554.
 
 

DALŠÍ AKTIVITY

Webmaster www stránek Ústavu organické chemie a technologie FChT UPa.
Člen Akademického senátu FChT UPa (1998-2001, 2001-2004, 2007-2010).
Člen předsednictva Akademického senátu FChT UPa
(2002-2004, 2007-2010).

Předseda Akademického senátu FChT UPa (2010).

Člen Akademického senátu UPa (2011-2014).