Ing. Oldřich Machalický, Dr.

OSOBNÍ ÚDAJE
telefon: +420 46 603 8009 (Polabiny, Fakulta chemicko-technologická, blok G, 2. podlaží, laboratoř: 02023)
             +420 46 603 8007 (kancelář, Technologický pavilon Doubravice, 1. patro)
e-mail: Oldrich.Machalicky@upce.cz
 
 
PROFESNÍ PROFIL
Absolvent Univerzity Pardubice 1992. Disertační práce byla obhájena v roce 1998 na Katedře technologie organických látek Univerzity Pardubice. Nyní pracuje jako odborný asistent na Ústavu organické chemie a technologie Univerzity Pardubice. Polem vědeckého zájmu je organická syntéza, funkční barviva a fotochemie.
 
 
PEDAGOGICKÝ PROFIL
Podílí se na výuce předmětů Laboratoř z organické chemie I a II.
 
 
VYBRANÉ PUBLIKACE

M. Nepraš, O. Machalický, M. Šeps, R. Hrdina, P. Kapusta, V. Fidler: Structure and Properties of Flluorescent Reactive Dyes: Electronic Structure and Spectra of Some Benzanthrone Derivatives, Dyes and Pigmets 35 (1997) 31-44.

P. Kapusta, O. Machalický, R. Hrdina, M. Nepraš, M. B. Zimmt, V. Fidler: Photophysics of 3-Substituted Benzanthrones: Substituent and Solvent Control of Intersystem Crossing, J. Phys. Chem. A 107 (2003), 9740-9746.

P. Doležal, O. Machalický, M. Pavelek, P. Kubec, K. Hrádková, R. Hrdina, R. Šuláková, Reductive amination of Cyclopentanone, Applied Catalysis A, General 286, 202-210 (2005).

Esteves A. P., Rodrigues L. M., Silva M. E., Gupta S., Oliveira-Campos A. M. F., Machalický O.,Mendonca A., Synthesis and characterisation of new fluorescent N-glycoconjugates, Tetrahedron 61 (2005) 8625-8632.

O. Machalický, L. Lichý, J. Bad'ura, R. Hrdina and T.M. Miranda, A kinetic description of monomolecular photochemical reaction with the use of polychromatic irradiation, Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 180 (2006) 28-37.

P. Šoustek, M. Michl, N. Almonasy, O. Machalický, M. Dvořák, A. Lyčka, The synthesis and fluorescence of N-substituted 1- and 2-aminopyrenes, Dyes and Pigments 78 (2008) 139-147.

Ana M.F. Oliveira-Campos, Lígia M. Rodrigues, Ana P. Esteves, Marília E. Silva, Aravind Sivasubramanian, Radim Hrdina, Graça M.B. Soares, Tiago A.D. Pinto, Oldrich Machalicky, Naphtotriazole derivatives: Synthesis and fluorescence, Dyes and Pigments, 87 (2010) 188-193.

O. Machalický, L. Lichý, M. Tomica, R. Hrdina, O. Šolcová, Photocatalysis of sulfo and carboxy derivatives of indigo in aTiO2 slurry with the use of polychromatic irradiation, Reac Kinet Mech Cat 107 (2012) 63-77.

Tarek Aysha, Antonín Lyčka, Stanislav Luňák Jr., Oldřich Machalický, Mervat Elsedik, Radim Hrdina, Synthesis and spectral properties of new hydrazone dyes and their Co(III) azo complexes, Dyes and Pigments 98 (2013) 547-556.

Tarek Aysha, Mervat El-Sedik, Hamada M. Mashaly, Morsy A. El-Apasery, Oldřich Machalický and Radim Hrdina, Synthesis, characterisation, and applications of isoindigo/Pechmann dye heteroanalogue hybrid dyes on polyester fabric, Color. Technol., 131 (2015) 1-9.

 
 

DALŠÍ AKTIVITY