Ing. Milan Klikar

OSOBNÍ ÚDAJE
telefon: +420 46 603 7500
Narozen 25. 1. 1988 v Turnově.
Trvalé bydliště: Stružinec, okres Semily
Svobodný, bezdětný.
 
 
PROFESNÍ PROFIL
Absolvent bakalářského studia Univerzity Pardubice (2010), bakalářská práce ”Chirální 1,2-diaminy a jejich využití v moderní asymetrické katalýze” (školitel doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.). Absolvent magisterského studia Univerzity Pardubice  (2013), diplomová práce ”Barbiturová kyselina jako akceptorní část v push-pull chromoforech” (školitel doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.). Od září 2013 pokračuje v doktorském studiu v pracovní skupině doc. Bureše. Od října 2014 nastoupil na Ústav organické chemie a technologie jako vědecký pracovník. Objekty jeho vědeckého zájmu jsou: syntéza a charakterizace nových push-pull chromoforů (se zaměřením na deriváty malonové kyseliny), diferenční skenovací kalorimetrie. Člen České společnosti chemické.
 
 
PEDAGOGICKÝ PROFIL
V bakalářských studijních programech se podílí na výuce předmětu Laboratoř z organické chemie I. Školitel specialista pro studenty bakalářského programu.
 
VYBRANÉ PUBLIKACE

 

1. Klikar M., Bureš F., Pytela O., Mikysek T., Padělková Z., Barsella A., Dorkenoo K., Achelle S. New J. Chem. 2013, 37, 4230-4240.