prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.

OSOBNÍ ÚDAJE
telefon: +420 46 603 7506
e-mail:
Milos.Sedlak@upce.cz
 
Narozen 5. 6. 1959
 
PROFESNÍ PROFIL

Vysokoškolské: VŠCHT Pardubice, organická technologie, 1984

Interní vědecká aspirantura (CSc.): 1990, VŠCHT Pardubice, organická chemie

Habilitace (doc.): 1998, Univerzita Pardubice, organická chemie

Doktor chemických věd (DrSc.): 2007, Slovenská technická univerzita Bratislava

Jmenování profesorem (organická chemie): 2008

Zaměstnání:

Výzkumný ústav syntetických pryskyřic a laků Pardubice, výzkumný pracovník 1984 - 1987

VŠCHT Pardubice, řádný aspirant 1987 - 1990

VŠCHT Pardubice, odborný asistent 1990 - 1998

FCHT, Univerzita Pardubice, docent 1998- 2008

FCHT, Univerzita Pardubice, profesor vedoucí ústavu: od 2008

 

PEDAGOGICKÝ PROFIL

vedoucí předmětů: Organická syntéza, Pokročilé metody organické syntézy, Farmakochemie, Výroba léčiv

  

BADATELSKÝ PROFIL

Heterocyklické sloučeniny –  syntéza a charakterizace, studium jejich reaktivity pomocí kinetických metod, příprava a charakterizace substituovaných poly(ethylenglykolů) pro biomimetické a medicinální účely. Autor a spoluautor 69 vědeckých prací publikovaných v 7 národních, 62  mezinárodních impaktovaných časopisech a 3 udělených patentových přihlášek. 

 

VYBRANÉ PUBLIKACE

1.       Sedlák M., Cölfen H., Antonietti M.: Synthesis of a new class of double-hydrophilic block copolymers with calcium binding capacity as builders and for biomimetic structure control of minerals. Macromol. Chem. Phys. 1998, 199, 247-254.

2.       Sedlák M., Hanusek J., Hejtmánková L.,Kašparová P.:  Kinetics and Mechanism of Ring Transformation of S-[1-(4-Methoxy)pyrrolidin-2-on-3-yl]-isothiuronium Bromide to 2-Methylimino-5-[2-(4-methoxyphenylamino)ethyl]-thiazolidin-4-one. Org. Biomol. Chem. 2003, 1, 1204 –1209..

3.       Sedlák M., Drabina P., Císařová I., Růžička A., Hanusek J., Macháček V.: New Chiral Ligands and Iron(III) Complexes Based on 2,6-bis(1-Benzyl-4-isopropyl-4-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-5-on-2-yl)pyridines. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 7723 – 7726;).

4.       Tauer K., Imroz A.A., Yildiz U., Sedlák M.: On the Role of Hydrophilicity  and Hydrophobicity in Aqueous Heterophase Polymerization. Polymer 2005, 46, 1003 – 1015;

5.       Turský M., Nečas D., Drabina P., Sedlák M., Kotora M.: Rhodium-Catalyzed Deallylation of Allylmalonates and Related Compounds. Organometallics 2006, 25, 901 – 907.

6.       Sedlák M., Drabina P., Keder R., Hanusek J., Císařová I., Růžička A.: Copper(II) Complexes Containing Chiral Substituted 2-(4-isopropyl-4-methyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-5-one-2-yl)pyridine Ligands: Synthesis, X-ray Structural Studies and Asymmetric Catalysis,  J. Organomet. Chem. 2006, 691, 2623 – 2630

7.       Sedlák M., Pravda M., Kubicová L., Mikulčíková P., Ventura K.: Synthesis and characterisation of a new pH-senzitive amphotericin B – poly(ethylene glycol)-b-poly(L-lysine) conjugate. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2007, 17, 2554-2557.

8.       Nečas D., Drabina P., Sedlák M., Kotora M.: Fe-Catalyzed reaction of 2-chloro-1,7-dienes and allylmalonates. Tetrahedron Lett. 2007, 45, 4539-4541.

9.       Sedlák M., Drabina P.,Svobodová M., Hanusek J.: New and Simple Synthetic Method for Carboxylic Acid Functionalized Poly(ethylene glycol). Synlett 2008, 1230-1232.

10.    Sedlák M., Drabina P, Panov I., Kopřivová R., Růžička A.,Ventura K.: The current dyestuffs intermediates market – a cautionary tale and detective story; characterization and unambiguous synthesis of 5-amino-4-chloro-2,7-dimethyl-1H-benzimidazole. Dyes Pigments 2009, 81,113-118.

 

 

DALŠÍ AKTIVITY 

Zahraniční pobyty: Max-Planck Institut (BDR) - projekty: "Inisurf" a "Biomineralizace

Předseda Oborové rady doktorského studijního programu Organická chemie FCHT, UPa, člen Pedagogické rady FCHT UPa, člen Oborové rady doktorského studijního programu Organická technologie FCHT, UPa, člen Oborové rady pro obor Bioorganické chemie Univerzity Karlovy v Praze Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, místopředseda výboru Organické, Bioorganické a Farmaceutické chemie České společnosti chemické, editor mezinárodního časopisu syntetické organické chemie a chemie přírodních látek “Molecules”.