doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.

OSOBNÍ ÚDAJE
telefon: +420 46 603 7015 (7014)
e-mail:
Jiri.Hanusek@upce.cz
Narozen 28. 5. 1975 v Ostravě
 
  
PROFESNÍ PROFIL
Absolvent Univerzity Pardubice (1998), diplomová práce ”Příprava substituovaných fenylthiomočovin a jejich cyklizace poskytující deriváty benzothiazolu” (školitel doc. Ing. Miloš Sedlák, CSc.). V letech 1998-2001 interní doktorand a od 1. 5. 2001 asistent a od 1. 11. 2001 odborný asistent na Katedře organické chemie. V roce 2001  obhajoba disertační práce "Kinetika a mechanismus cyklizační reakce poskytující deriváty chinazolin-4-onu a 4-thionu" (školitel doc. Ing. Miloš Sedlák, CSc.). V roce 2006 se habilitoval před Vědeckou radou Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice (habilitační práce „Acidobazicky katalyzované reakce vedoucí k heterocyklickým sloučeninám obsahujícím dusík a síru“) a od 1.7. 2006 byl jmenován docentem organické chemie.
   Objekty jeho vědeckého zájmu jsou: syntéza modelových organických sloučenin, kinetické a mechanistické studie ve vodě a organických rozpouštědlech, substituční efekty. V roce 2006 absolvoval tříměsíční stáž na University of Huddersfield ve Velké Británii. Člen České společnosti chemické (1998).
     V roce 2007 získal Cenu Alfreda Badera za organickou chemii.
 
 
PEDAGOGICKÝ PROFIL
 
Pro studenty 4. a 5. ročníku oboru Organická chemie přednáší a vede semináře předmětu Fyzikální organická chemie. Vyučuje semináře předmětů Organická chemie I a II pro studenty studijního oboru Klinická biologie a chemie. Podílí se na výuce předmětů Laboratoř z organické chemie I a II a na výuce předmětu Laboratorní cvičení z fyzikálních metod v organické chemii. 
 
Autor a spoluautor skript:
Hanusek J.: Organická chemie – Vlastnosti a reaktivita organických sloučenin.
Hanusek J., Macháček V., Sedlák M.: Sbírka řešených příkladů z organické chemie.
Hanusek J., Šimůnek P.: Základy organické syntézy.
 
  
VYBRANÉ PUBLIKACE
 
Sedlák M., Hanusek J., Holčapek M., Štěrba V.: J. Phys. Org. Chem.14, 187-195 (2001).
Hanusek J., Hejtmánková L., Kubicová L., Sedlák M.: Molecules, 6, 323-337 (2001).
Hanusek J., Sedlák M., Šimůnek P., Štěrba V.: Eur. J. Org. Chem. 2002, 1855-1863.
Sedlák M., Hanusek J., Hejtmánková L., Kašparová P.: Org. Biomol. Chem. 2003, 1, 1204 – 1209.
Beier P., Mindl J., Štěrba V., Hanusek J.: Org. Biomol. Chem. 2004, 2, 562 – 569.
Hanusek J., Hejtmánková L., Štěrba V., Sedlák M.: Org. Biomol. Chem. 2004, 2, 1756-1763.
Sedlák M., Drabina P., Císařová I., Růžička A., Hanusek J., Macháček V.: Tetrahedron Lett. 2004, 45, 7723-7726.
Sedlák M., Keder R., Skála P., Hanusek J.: J. Phys. Org. Chem. 2005, 18, 743-750.
Hanusek J., Sedlák M., Jansa P., Štěrba V.: J. Phys. Org. Chem. 2006, 19, 61-67.
Hanusek J., Rosa P., Drabina P., Sedlák M.: J. Heterocycl. Chem. 2006, 43, 1281-1285.
Hanusek J., Macháček V., Lyčka A.: Dyes Pigments 2007, 73, 326-331.
Hanusek J., Russel M. A., Laws A. P., Page M. I.: Tetrahedron Lett. 2007, 48, 417-419.
Hanusek J., Russell M. A., Laws A. P., Jansa P., Atherton J. H., Fettes K., Page M. I.:Org. Biomol. Chem. 2007, 5, 478-484.
Hanusek J., Verner J., Potáček M.: Heterocycles 2007, 71, 903-910.
Černý J., Hanusek J., Macháček V.: J. Phys. Org. Chem. 2008, 21, 925-931.
Hanusek J., Bělohlavová H., Přikryl J., Macháček V.: Dyes Pigments 2009, 80, 136-140.
Váňa J., Sedlák M., Hanusek J.: J. Org. Chem. 2010, 75, 3729-3736..
Ponomarov O., Padělková Z., Hanusek J.: J. Heterocycl. Chem. 2011, 48, 1225-1228.
Imramovský A., Pauk K., Pejchal V., Hanusek J.: Mini-Rev. Org. Chem. 2011, 8(2), 211-220.
Váňa J., Sedlák M., Padělková Z., Hanusek J.: Tetrahedron 2012, 68, 9808-9817.