doc. Ing. Pavel Drabina, Ph.D.

OSOBNÍ ÚDAJE
telefon: +420 46 603 7010 (7056)
e-mail: Pavel.Drabina@upce.cz
Narozen ve Frýdlantě nad Ostravicí 1979
 
 
PROFESNÍ PROFIL
Absolvoval Univerzitu Pardubice v roce 2002 (školitel doc. Ing. Miloš Sedlák, CSc.). Od roku 2002 doktorské studium, které bylo úspěšně zakončeno obhajobou disertační práce s názvem „Příprava, charakterizace a využití imidazolonylpyridinů a jejich komplexů s přechodnými kovy“ (školitel doc. Ing. Miloš Sedlák, CSc.). Během studia absolvoval dvouměsíční studijní pobyt na University of Glasgow (Velká Británie). V letech 2004 – 2006 byl asistentem na katedře organické chemie. Od roku 2006 pak působí na katedře organické chemie jako odborný asistent. Objektem jeho vědeckého zájmu je syntéza a studium vlastností nových heterocyklických sloučenin, které jsou součástí komplexů s přechodnými kovy. Je členem České společnosti chemické (2003).
 
 
 
PEDAGOGICKÝ PROFIL
Přednáší předmět Základy organické chemie pro obor Polygrafie. Vyučuje semináře z Organické chemie pro posluchače 1. ročníku. Vyučuje Laboratorní cvičení z organické chemie I a II pro posluchače 1. ročníku oboru Chemie a technická chemie a 2. ročníku oboru Klinická biologie a chemie. Podílí se na výuce předmětu Laboratoře z fyzikálních metod v organické chemii pro posluchače 4. ročníku specializace Organická chemie.
 
VYBRANÉ PUBLIKACE
1. Sedlák M., Drabina P., Hanusek J.: Heterocycl. Commun. 2003, 9, 129-134.
2. Sedlák M., Drabina P., Císařová I., Růžička A., Hanusek J., Macháček V.: Tetrahedron Lett. 2004, 45, 7723-7726.
3. Turský M., Nečas D., Drabina P., Sedlák M., Kotora M.: Organometallics 2006, 25, 901.
4. Sedlák M., Drabina P., Keder R., Hanusek J., Císařová I., Růžička A.: J.Organomet. Chem. 2006, 2623.