ZAMĚSTNANCI

VEDENÍ                                                                                                                      

prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc. (vedoucí ústavu)

doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D. (zástupce vedoucího, tajemník ústavu)

 

 

AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI:                                                                                      

 

 

ODDĚLENÍ MECHANISMŮ ORGANICKÝCH REAKCÍ

 

Pavel Drabina
 
telefon: +420 46 603 7010 (7056)
č. dveří: F4035
 JIří Hanusek

doc. Ing. Jiří Hanusek, Ph.D.                                                                           

 

   (tajemník ústavu, vedoucí oddělení)

telefon: +420 46 603 7015 (7014)

e-mail: Jiri.Hanusek@upce.cz

č. dveří: F4036

 Vladimír Macháček

prof. Ing. Vladimír Macháček, DrSc.

 

telefon: +420 46 603 7040

e-mail: Vladimir.Machacek@upce.cz

č. dveří: F4029

 Miloš Sedlák

prof. Ing. Miloš Sedlák, DrSc.

   (vedoucí ústavu)

telefon: +420 46 603 7506 (7012)

e-mail: Milos.Sedlak@upce.cz

č. dveří: F5029

Pavel Drabina
Ing. Jan Svoboda, Ph.D.
 
telefon: +420 46 603 7526 (6145, budova EA)
e-mail: Jan.Svoboda@upce.cz
č. dveří: F4028
 Markéta Svobodová

Ing. Markéta Svobodová, Ph.D.

 

telefon: +420 46 603 7526 (7747)
e-mail: Marketa.Svobodova@upce.cz

č. dveří: F4028

 Petr Šimůnek
doc. Ing. Petr Šimůnek, Ph.D.
 
telefon: +420 46 603 7039 (7746) 
e-mail:
Petr.Simunek@upce.cz
č. dveří: F4027
Ing. Jiří Váňa, Ph.D.
 
telefon: +420 46 603 7745 
e-mail:
Jiri.Vana@upce.cz
č. dveří: F4034
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDĚLENÍ ORGANICKÝCH MATERIÁLŮ

 

 Filip Bureš

doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D.                                                                                  

    (vedoucí oddělení)

telefon: +420 46 603 7099 (7019)

e-mail: Filip.Bures@upce.cz

č. dveří: F5038

 
telefon: +420 46 603 7500
e-mail: Milan.Klikar@upce.cz
č. dveří: F5031
Jiří Kulhánek
 
telefon: +420 46 603 7016 (7019)
č. dveří: F5039
Miroslav Ludwig

prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

 

telefon: +420 46 603 7510

e-mail: Miroslav.Ludwig@upce.cz

č. dveří: F5036

 Patrik Pařík

Ing. Patrik Pařík, Ph.D.

 

telefon: +420 46 603 7075

e-mail: Patrik.Parik@upce.cz

č. dveří: F5037

 

Ing. Jiří Tydlitát, Ph.D.

 

telefon: +420 46 603 7500
e-mail: Jiri.Tydlitat@upce.cz

č. dveří: F5031

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODDĚLENÍ ORGANICKÉ TECHNOLOGIE

 

Radim Hrdina

prof. Ing. Radim Hrdina, CSc.                                                           

 

telefon: +420 46 603 8012

e-mail: Radim.Hrdina@upce.cz

 Numan Almonasy

Ing. Numan Almonasy, Ph.D.

  

telefon: +420 46 603 8500

e-mail: Numan.Almonasy@upce.cz

 Aleš Imramovský

doc. Ing. Aleš Imramovský, Ph.D.

http://imramovsky.upce.cz

(vedoucí oddělení)

telefon: +420 46 603 8007 (7739)

e-mail: Ales.Imramovsky@upce.cz

 Oldřich Machalický

Ing. Oldřich Machalický, Dr.

 

telefon: +420 46 603 8007 (8009) 

e-mail: Oldrich.Machalicky@upce.cz

Karel Pauk
 
 
telefon: +420 46 603 7742
e-mail:
Karel.Pauk@upce.cz
 
 Vladimír Pejchal

Ing. Vladimír Pejchal, Ph.D.

 

telefon: +420 46 603 8006 (7740, 7738)
e-mail:
Vladimir.Pejchal@upce.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIČTÍ PRACOVNÍCI                                                                                          

 

 Dagmar Frydrychová

Dagmar Frydrychová                                                                          

 

telefon: +420 46 603 7013

e-mail: Dagmar.Frydrychova@upce.cz

č. dveří: F5039

Sylva Hladíková

Sylva Hladíková

   (technická pracovnice elementární analýzy)

telefon: +420 46 603 7059

e-mail: Sylva.Hladikova@upce.cz

č. dveří: F3037

 Kateřina Moravcová

Kateřina Moravcová

  

telefon: +420 46 603 8002

e-mail: Katerina.Moravcova@upce.cz

 Ivana Pochobradská
Ivana Pochobradská
   (sekretářka)
 
telefon: +420 46 603 7206
č. dveří: F5030
Martina Sebránková
Martina Sebránková
 
 
telefon: +420 46 603 7017
e-mail:
Martina.Sebrankova@upce.cz
č. dveří: F5041
 Renata Sýkorová
Renata Sýkorová 
 
telefon: +420 46 603 7057
e-mail: Renata.Sykorova@upce.cz
č. dveří: F2011
 Ivana Šimková Ivana Šimková

 

 

telefon: +420 46 603 8001, 8004
e-mail: Ivana.Simkova@upce.cz
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMERITNÍ PRACOVNÍCI                                                                                             

doc. Ing. Jaromír Kaválek, CSc.

prof. Ing. Miloš Nepraš, DrSc.

doc. Ing. Josef Panchartek, CSc. (mj. emeritní rektor)

prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. (mj. emeritní rektor)

 

 

SPOLEČNÉ FOTOGRAFIE PRACOVNÍKŮ JEDNOTLIVÝCH ODDĚLENÍ

 

Oddělení mechanismů organickýcg reakcí

ÚOChT, pracovníci Oddělení mechanismů organických reakcí: zleva doc. Petr Šimůnek, doc. Pavel Drabina, dr. Jiří Váňa, dr. Markéta Svobodová, prof. Vladimír Macháček, p. Ivana Pochobradská, prof. Miloš Sedlák, p. Dagmar Frydrychová, doc. Jiří Hanusek, Ing. Břetislav Brož.

 

Oddělení organických materiálů

ÚOChT, pracovníci Oddělení organických materiálů : zleva Ing. Milan Klikar, dr. Patrik Pařík, p. Martina Sebránková, doc. Filip Bureš, prof. Jiří Kulhánek, prof. Miroslav Ludwig, p. Renata Sýkorová, dr. Jiří Tydlitát.

 

 

Oddělení technologie organických látek

 

ÚOChT, pracovníci Oddělení technologie organických látek: zleva prof. Miloš Nepraš, dr. Numan Almonasy, p. Sylva Hladíková, doc. Aleš Imramovský, dr. Vladimír Pejchal, dr. Karel Pauk, p. Kateřina Moravcová, p. Iva Šimková, prof. Radim Hrdina, dr. Oldřich Machalický.