Spolupracující pracoviště

 
V oblasti spolupráce ÚEnM se zahraničím existují těsné kontakty se slovenským průmyslem oboru, Armádou SR a Policajným zborom SR, rozvíjí se spolupráce s vědecko-pedagogickými pracovišti energetických materiálů zejména v Polsku, Singapuru, Číně, Německu, pracovišti energetických materiálů v Chorvatsku a vědeckými pracovišti oboru Ruské akademie věd v Černogolovce.
Doktorandi a čerství absolventi doktorského studia Ústavu realizovali a realizují dlouhodobé stáže v Cavendish Laboratory (Univ. of Cambridge, UK), na Nanyang Technological University v Singapuru a ve společnosti Schlumberger Technological Corp. v Texasu.
Ústav se jako partner účastní mezinárodních projektů financovaných Evropskou unií v programu Leonardo da Vinci: EUExCert (EUExNet) a ESSEEM.
 
S prostorovým a přístrojovým vybavením ústavu významně pomáhají spolupracující organizace, především společnosti Explosia Pardubice, Austin Detonator Vsetín a Istrochem Bratislava, ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru SR v Bratislavě, Univerzita obrany Brno a Wojskowa akademia techniczna ve Varšavě.
 
V současnosti má katedra živé vědecko-výzkumné a konzultační kontakty
s následujícími zahraničními partnery:
 
Brodarski Institut – Marine Research & Special Technologies in Zagreb (Croatia)
Transoft International, Fluidyn-France in Saint-Denis (France)
HEDM Laboratory, National University of Singapore (Singapore)
Institute of Chemical Materials, China Academy of Engineering Physics, Mian Yang
Institute of Forensic Sci. of the Slovak Police Corps in Bratislava (Slovak Rep.)
Institute of Industrial Organic Chemistry in Warsaw (Poland)
Institute of Problems of Chemical Physics, Russian Acad. of Sci. in Chernogolovka
Military Technical & Testing Institute in Záhorie (Army of the Slovak Republic)
Military University of Technology in Warsaw (Poland)
TNO Prins Maurits Laboratory - Dutch State Organisation for Scientific Research in Rijsvijk (The Netherlands)