Základy vnitřní balistiky hlavňových zbraní

Předmět navazuje na fyziku výbuchu, technologii energetických materiálů.
 
Zahrnuje děje probíhající v hlavni v průběhu výstřelu, parametry vnitřní balistiky, jejich značení, průběhy vnitrobalistických charakteristických veličin, stavovou rovnici pro konstantní objem a její využití, základní rovnice vnitřní balistiky, systém rovnic vnitřní balistiky a jeho řešení, měření ve vnitřní balistice.