Technologie energetických materiálů 4

Předmět navazuje na fyziku výbuchu a technologii energetických materiálů.
 
Pojednává o fyzikálně chemických principech pyrotechnické reakce, charakteristikách a základních metodách výpočtu vlny hoření v pyrosloži, o klasifikaci pyrotechnických složí, principech konstrukce a řešení různých druhů pyrosloží. Zahrnuje principy technologie výroby, zpracování a laborace pyrosloží do finálních výrobků a specifickou bezpečnostní problematiku ve výrobě a zpracování pyrosloží.