Technologie energetických materiálů 2

Předmět navazuje na fyzikální chemii, fyziku výbuchu, technologii energetických materiálů 1 a ekologii.
 
Pojednává o jednotlivých druzích střelivin, teorii hoření různých typů střelivin , jejich vlastnostech a použití, technologie jejich výroby a o jejich zkoušení, jsou prezentovány i obecné požadavky na chemickou stabilitu, skladovatelnost a ekologii při jejich výrobě a použití.