Technologie energetických materiálů 1

Předmět navazuje na anorganickou a zejména organickou chemii, chemické inženýrství a toxikologii.
 
Pojednává o vlastnostech a iontových rovnováhách kyseliny dusičné, sírové a jejich směsí (t.j. nitračních směsí), o struktuře, vlastnostech a reaktivitě nitroarenů, nitroparafínů, N-nitro sloučenin (nitraminů), N-nitroso sloučenin (nitrosoaminů) a esterů kyseliny dusičné. O mechanismech základních druhů nitrace a N-nitrosace, o technologii výrob technicky atraktivních polynitroarenů, nitroparafínů, nitraminů, nitrosaminů a dusičných esterů. Důraz je kladen i na některé postupy výroby surovin a meziproduktů, jako jsou N-Mannichovy kondenzace, některé formozační reakce, Michaelovy adice a pod.
Zahrnuta je i chemie a technologie třaskavin, které jsou prezentovány v rozdělení do skupin zejména podle molekulární struktury, chemie a technologie jejich přípravy.