Laboratoř oboru 2.ročník

Předmět navazuje na anorganickou chemii. orhganickou chemii, fyziku, fyzikální a analytickou chemii, fyziku výbuchu, technologii energetických materiálů a bezpečnostní inženýrství.
 
Aktivita studentů v zimním semestru je orientována individuálně a téměř výhradně v rámci řešených vědecko.výzkumných úkolů školícího pracoviště (granty, spolupráce s vojenskými výzkumnými ústavy AČR a ASR a policejními orgány, včetně spolupráce s průmyslem).
Uvedená aktivita v letním semestru vyusťuje v zadání a následné řešení diplomového projektu, které probíhá z větší části na pracovištích zmíněných spolupracujících organizací.