Laboratoř oboru 1.ročník

Předmět navazuje na organickou chemii, analytickou chemii, technologii energetických materiálů 1 a fyziku výbuchu.
 
V zimním semestru:
Jde o laboratorní cvičení ze speciální organické chemie, v rámci nichž jsou realizovány preparace základních chemicky jednotných výbušin charakteru krystalických nitroesterů, niraminů, a nitroaromátů a analytická kontrola kvality těchto produktů a měření jejich fyzikálních charakteristik. Zruční studenti na závěr realizují náročnější vícestupňové syntézy.
 
V letním semestru:
Jsou realizována měření výbušinářských a citlivostních charakteristik trhavin (pádové citlivosti, citlivost ku tření, detonační rychlosti, TNT ekvivalentu, brizance, přenos detonace), měření charakteristik rázových vln generovaných výbuchem. Součástí těchto cvičení je i 8 hodinové cvičení přípravy pyrotechnických složí.