Fyzika výbuchu 1

Předmět navazuje na fyziku, fyzikální chemii, anorganickou a organickou chemii. Zahrnuje definiční pojmy, klasifikaci výbušin a dějů, energetické aspekty výbušin a výbuchu, poznatky o hoření a tepelném výbuchu, teorii a praxi detonace a iniciace výbušin, přechod hoření v detonaci, aspekty citlivosti a stability energetických materiálů obecně.