Diplomová práce

Zpracování zadaného tématu diplomové práce spočívající v provedení několika částečně se prolínajících etap.
  • Zpracování rešerže.
  • Vlastní experimentální práce.
  • Zhodnocení získaných výsledků a zpracování závěrů.
  • Sepsání diplomové práce.