Bezpečnostní inženýrství 3

Předmět navazuje na Bezpečnostní inženýrství 1.
 
Cílem předmětu je seznámit studenty se základy analýza následků. Studenti se naučí  používatodhadovat následky potencionálních průmyslových havárií, stejně jako analyzovat následky reálných havárií s cílem nalezení příčiny a zdrojového členu. Vyloženy budou modely kvantifikací následků jednotlivých typů havárií spolu s možnostmi prevence a omezení těchto následků.Studenti budou seznámeni s některými programy, které jsou pro analýzu následků používány. V rámci seminářů se budou studenti učit tyto nástroje používat na případových studiích.