Bezpečnostní inženýrství 2

Předmět navazuje na poznatky z předmětů Průmyslová bezpečnost a Bezpečnostní inženýrství 1.
 
Spolu s předmětem Bezpečnostní inženýrství 3 konstituuje základní kurz pro studenty studijního oboru Bezpečnostní inženýrství .
Seznamuje studenty soustavným způsobem s nástroji, modely a metodami používanými v procesním průmyslu pro analýzu bezpečnostni / rizika průmyslových systémů. Výklad postupně naplňuje tři cíle:
  1. seznámit se základními nástroji pro analýzu a modelování systémů, které se při analýze bezpečnosti používají,
  2. seznámit s metodami, jak používat tyto nástroje pro získání kvalitativních a kvantitativních charakteristik poruchovosti / spolehlivosti systémů,
  3. seznámit s metodami jak používat tyto nástroje pro ocenění bezpečnosti.
Hlavní důraz je kladen na nástroje, které se v současnosti používají nejčastěji. Použití těchto nástrojů se procvičí na praktických příkladech v rámci semináře propojeného s přednáškou. Předmět však informuje i o vybraných nástrojích a metodách, které se v současnosti v procesním průmyslu běžně nepoužívají, ale zdají se být perspektivní podle výsledků a rozšíření v jiných oborech.