Aplikovaná fyzika výbuchu

Předmět navazuje na fyziku, fyzikální chmii, anorganickou a organickou chemii, fyziku výbuchu  a technologii energetikých materiálů.
 
Pojednává o procesech probíhajících při detonaci v náloži a jejím okolí. Zabývá se především základními výpočty, přípravou a technologií provedení trhacích prací malého a informativně i velkého rozsahu. Součásti předmětu je přehled aktuální legislativy související s problematikou provádění a zajištění bezpečnosti trhacích prací a skladování výbušin.
Po absolvování tohoto předmětu a následném absolvování 10 denní praxe jako pomocník střelmistra se může student ucházet o složení střelmistrovské zkoušky u příslušného obvodního báňského úřadu a tím o získání průkazu střelmistra s odborností pro povrchové dobývání.