Teorie a technologie výbušin

 

Čtyřsemestrové licenční studium „Teorie a technologie výbušin“ je určené pro další vzdělávání a rekvalifikaci pracovníků výbušinářských, zpracovatelských a delaboračních provozů a závodů, jakož i pracovníků ČBÚ, a všech, kteří se zabývají používáním, skladováním a obchodováním s výbušinami a výbuchem nebezpečnými látkami. Toto studium je vhodné i pro získání základních informací z oblasti ochrany různých objektů před výbuchy plynů, par nebo disperzí hořlavých prachů (chemické a potravinářské závody, energetika a pod.). Do studia je zařazena i problematika zkoušení a speciální analýzy výbušin, a přednášky o základech konstrukce munice.