Licenční studium

  

Licenční studium je určeno pro odborníky z technické praxe, kteří při své práci využívají nejnovější poznatky z oboru, nebo kteří pracují v oboru a vystudovali vysokou školu jiného zaměření. Toto studium v rámci rekvalifikace a dalšího zvyšování kvalifikace probíhá na základě smluv o úhradě za studium s uchazeči, resp. s jejich zaměstnavateli. Cena tohoto studia pro občany České republiky a Slovenské republiky činí 15 000 Kč za semestr. Kurzy se otevírají, pokud počet zájemců dosáhne 8.
 
Ústav nabízí v rámci tohoto studia tři kurzy. Zkrácená varianta je určena pro zaměstnance báňské správy a technology chemických výrob:
Teorie a technologie výbušin - 4 semestry
Teorie a technologie výbušin - zkrácený (3 semestry)
Rozpojování hornin výbuchem - 4 semestry