Pracoviště fyziky výbuchu

 
ve zkušebním areálu
se nelézá objekt s laboratoří, přípravnou a zázemím pro práci.  
Dále jsou v tomto areálu přístroje sloužící ke zkoušení výkonnostních vlastností výbušnin
– pracovní schopnosti, brizance, detonační rychlosti apod.
 
  • Trhací jáma
    pro odpalování náloží do 1 kg
 
  • Balistický moždíř
  • Výbuchová komora
    KV-2 pro nálože do ekvivalentu 2 kg TNT
 
  • Objekt Lisovna se třemi laboratořemi a dvěma kobkami je vybaven přístrojovou a měřící technikou pro zkoušení citlivosti látek ke tření, nárazu a elektrostatickému výboji.
 
Systém pro měření detonační rychlosti
Široká škála piezorezistivních a piezoelektrických snímačů tlaku  pro měření rázových vln ve vzduchu i pevných materiálech (včetně snímačů PCB 137A23)
 

Kompletní vybavení pro laboraci rozbušek

Lis pro lisování náloží (100 tun)

Pulzní a kontinuální napájecí zdroje

Pulzní generátor

Ultrarychlá kamera IVV UHSi 12/24

Osciloskop od 100MHz do 4GHz

Laserové interferometry

Aparatura pro bezpečný dálkový odpal

Simulační software LS DYNA (LSTC, USA)