Chemické a fyzikálně chemické laboratoře

Laboratoře jsou vybaveny přístrojovou a počítačovou technikou zaměřenou na široké spektrum analýz, měření a testování výbušnin, výbušných látek, střeliva i jiných energetických látek.
 
 
 
Ramanova spektroskopie - Nikolet iS50
 
Infračervená spektroskopie 
FTIR Nikolet iS50          
Kapalinová chromatografie
HPLC Agilent 1200
Heliový pyknometr Accupyc

Termogravimetrická analýza

Tarsus F3, Netsch

Diferenční skanovací kalorimetrie

Maia F3, Netch

 

 

 

 

 

 

diferenční termická analýza  DTA (OZM)

 

Vakuový stabilitní test STABIL
 Refraktometr Abbé RMI
stanovení teploty vzbuchu (OZM)
 
Ultrafialová spektroskopie - lios Gamma  
Mikroskop Carl Zeiss  
Adiabatický kalorimetr (Es-ARC)
 
Spalovací kalorimetrie ( (BCA 500)