Témata ak. rok 2015/2016

 

Témata diplomových prací pro akademický rok 2015/2016

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Jiří Cakl, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Využití elektromembránových procesů při zpracování odpadních vod z moření ocelí

Rešerše literatury vztahující se k dané problematice, experimentální ověření možných postupů, diskuze výsledků, specifika komplexního návrhu technologie

Bc. Jiří Charamza

 

 

Akademický pracovník:

doc. Ing. Petr Doleček, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Fotokatalytická degradace organického znečištění

Studium degradace vybraného org. znečištění pomocí UV záření a katalýzy TiO2. Vliv zdroje záření, geometrie a dalších parametrů.

Bc. Jarmila Češková

 

 

Akademický pracovník:

Ing. Bedřich Šiška, CSc.

Téma

Stručný popis

Student/ka

Reologické vlastnosti polymerních lepidel pro automobilový průmysl

Teoretická část bude zaměřena na popis reologie a reometrie, základních vlastností polymerních lepidel a jejich aplikaci v praxi. Praktická část se bude zabývat vlastním měřením reologických vlastností polymerních lepidel, na jejich základě určení a odhad chování lepidel při jejich vlastní aplikaci a jejich stabilitu.

Bc. Zuzana Palarczyková